Lees verder
Het aangepaste milieueffectrapport voor de RWE-energiecentrale in de Eemshaven geeft de milieueffecten van de verhoogde bijstook van biomassa voldoende weer. Dat schrijft de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies dat deze week is uitgebracht op verzoek van de provincie Groningen.
Redactie / Eemshaven

De Eemshavencentrale is een kolencentrale waar nu 15% biomassa verstookt mag worden. RWE wil het aandeel van biomassa in de brandstoffen verdubbelen naar 30%. Ook wil zij twee nieuwe biomassastromen gebruiken voor energieproductie. De milieugevolgen hiervan zijn nu onderzocht in een aangepast  milieueffectrapport.

Bijsturen mogelijk

Het aangepaste rapport laat de milieueffecten van de extra bijstook beter zien. Eerder bleek dat de uitstoot van zware metalen mogelijk te hoog is. Uit het rapport blijkt dat dit bijgestuurd kan worden, bijvoorbeeld door aanpassing van het brandstofpakket.

Uit de aanvulling blijkt verder dat voor zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx) en fijnstof de daggemiddelde waarden onder de eerder vergunde waarden van de centrale blijven. Dit geldt voor alle acht brandstofpakketten die RWE onderzocht. Ook licht RWE de te verwachten daggemiddelde emissies van koolstofmonoxide (CO), ammoniak (NH3) en vluchtige organische stoffen toe.

De provincie kan op basis van het milieueffectrapport onderbouwde afwegingen maken over de omgevingsvergunning voor de Eemshavencentrale.

Beeld: Aerovista Luchtfotografie/Shutterstock