Lees verder
Wageningen University & Research, BMI en Stora Enso hebben een nieuwe mijlpaal bereikt in de ontwikkeling van een 100% biobased alternatief voor conventionele bitumen dakbedekkingen. Voor het eerst zijn de biobased componenten, inclusief lignine, goed mengbaar.
Redactie / Wageningen

Bitumen wordt veel gebruikt als basis voor dakbedekkingsproducten. Het heeft uitstekende functionele eigenschappen voor deze toepassing, maar wordt wel uit aardolie gemaakt, net als de veelgebruikte polymeren APP en SBS. Daar komt bij dat de kwaliteit van het bitumenaanbod sterk wisselt, mede doordat een aantal Europese bitumenfabrieken (o.a. in Rotterdam en Antwerpen) is gesloten.,

Lignine als basis

In DISCOVER 2 hebben onderzoekers van Wageningen Food & Biobased Research gekeken naar milieuvriendelijke alternatieven voor bestaande dakbedekkingen die op bitumen zijn gebaseerd. Daarbij is vooral gekeken naar zijstromen van de pulp- en papierindustrie en de agrofoodindustrie. Een van de bruikbare alternatieve grondstoffen bleek lignine te zijn. Deze natuurlijke lijmstof heeft zich al bewezen als geschikt hernieuwbaar alternatief voor bitumen voor de toepassing in asfalt.

Grootste knelpunt was de lignine en de andere benodigde biobased componenten te mengen tot een homogene massa. Door de inzet van fysische en chemische modificatietechnologie is dat goed gelukt. “Een cruciale stap”, zegt Richard Gosselink, expertiseleider van Wageningen Food & Biobased Research. “Dankzij dit project hebben we een goed inzicht gekregen in het mengproces.” Deze technologische kennis wordt ook ingezet in een ander lopend project met als titel ‘100% biobased bitumen voor asfalt’. Gosselink: “Voor asfalt heb je een andere hardheid nodig dan voor dakbedekking, dus is er een andere samenstelling van biobased componenten nodig.”

Prototype

Wageningen Food & Biobased Research oriënteert zich nu op mogelijke partners voor de volgende stap op weg naar 100% biobased dakbedekkingsproducten: het maken van een prototype. Dat moet er binnen drie jaar kunnen liggen, volgens onderzoeker Ted Slaghek. Hij verwacht dat het binnen 6 á 7 jaar mogelijk moet zijn de technologie op te schalen zodat er een volwaardig biobased alternatief op de markt komt. “De interesse vanuit de markt is groot. Dakbedekkingsproducenten zijn volop op zoek naar milieuvriendelijke alternatieven voor hun bestaande producten.”

Het DISCOVER 2 project is een vervolg op een eerder project binnen het programma Circular and Biobased Performance Materials (CBPM). Het wordt mede gefinancierd door de Topsector Chemie (ChemistryNL).

Kijk voor meer informatie op de website van Wageningen University & Research (WUR).

Beeld: Dagmara_K/Shutterstock