Lees verder
Met een ontwikkelingsplan van in totaal € 116 miljard investeert de Ierse regering tot 2040 fors in de bio-economie. Dat moet leiden tot een efficiënter gebruik van hernieuwbare hulpbronnen en ondersteuning van de economische ontwikkeling en werkgelegenheid op het Ierse platteland.
Redactie / Dublin

De Ierse premier (Taoiseach) Leo Varadkar zegt hierover: ‘Ierland wil een wereldleider worden in de bio-economie. We zullen dit bereiken door gebruik te maken van de natuurlijke hulpbronnen en het concurrentievoordeel van Ierland. Om duurzame economische ontwikkeling te integreren in ons economisch model, moeten we overgaan naar een koolstofarme economie. Een aantal in Ierland gevestigde bedrijven ontwikkelt nu al commerciële kansen op dit gebied.’

Sterke punten en voordelen

De bio-economie biedt Ierland diverse voordelen, zoals bijdragen aan de matiging van de klimaatverandering, het bevorderen van werkgelegenheid op het platteland en het stimuleren van de economische ontwikkeling. Sterke punten van Ierland zijn bijvoorbeeld een groeiende onderzoekscapaciteit en de hoeveelheid veelbelovende bedrijven die pionieren in de bio-economie. Zij moeten de ruimte krijgen om zich verder te ontwikkelen en het volledige potentieel van de bio-economie voor Ierland te realiseren.

Acties voor groei

In de nationale beleidsverklaring zijn de belangrijkste acties geschetst die nodig zijn voor groei van de bio-economie:

  • het bevorderen van samenhang tussen de diverse sectoren van de bio-economie;
  • het stimuleren van zowel product- als marktontwikkeling voor veelbelovende biobased producten;
  • het vergroten van de toegankelijkheid tot Europese financiering én particuliere investeringen.

Deze acties vereisen nauwe samenwerking tussen de overheid, de industrie en de onderzoeksinstituten. De regering heeft hiertoe een implementatiegroep opgezet, die wordt voorgezeten door de ministeries van Landbouw, Voedsel en Visserij en Communicatie, Klimaat en Milieu. De groep brengt binnen een jaar verslag uit.

Lees het artikel over de Ierse bio-economie in Agro & Chemie