Lees verder
Vandaag (29 februari) is op de Combined Energy Conference in Arnhem het project HY3 gepresenteerd. Daarin onderzoeken Nederland en Duitsland samen de haalbaarheid van een transnationale waardeketen voor groene waterstof, die zich uitstrekt van de Noordzee tot de industrieclusters in het grensgebied van Nederland en Noordrijn-Westfalen.
Redactie / Arnhem

Het onderzoek wordt uitgevoerd als trilateraal project van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat van Nederland, het Ministerie van Economische Zaken, Innovatie, Digitalisering en Energie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen en het Bondsministerie van Economische Zaken en Energie van Duitsland. Elk van de drie partijen heeft een instelling aangewezen om het project te leiden of zal dit in de komende tijd doen. Nederland heeft TNO aangewezen en Noordrijn-Westfalen heeft onderzoekscentrum IEK-3 Forschungszentrum Jülich aangewezen.

Wetenschappers en deskundigen van de onderzoeksinstellingen onderzoeken mogelijke businesscases voor groene waterstof met gebruik van transnationale (Nederlands-Duitse) waterstofproductie- en transportinfrastructuur, evenals de belangstelling en potentiële toepassingsgebieden voor groene waterstof in de industrie. Ook beschrijven de onderzoekers het bestaande regelgevingskader in de context van de productie, het transport, de handel en het gebruik van groene waterstof. Ten slotte wordt het kader onderzocht dat nodig is om de transnationale businesscases voor groene waterstof op te zetten.

Minister Wiebes (Nederland, EZK): “Nederland en Noordrijn-Westfalen zijn uniek gepositioneerd om de opschaling van groene waterstof te vertalen naar economische kansen. We beschikken al over grensoverschrijdende infrastructuur, logistieke routes en onderzoeksinstituten. Met de verwachte groei van windenergie op zee en de groeiende vraag naar groene waterstof in de industrie, zijn alle voorwaarden in onze regio aanwezig om een voorloper te worden in de transitie naar een duurzame economie.”

Krachten bundelen

Minister Altmaier (Bondsrepubliek Duitsland): “Voor het slagen van de energietransitie op de lange termijn hebben we CO2-vrije brandstoffen nodig. Waterstof kan daarbij een belangrijke rol spelen. De technologie die hiervoor nodig is, biedt enorme mogelijkheden in de industrie en kan veel banen opleveren. Hoe meer we onze krachten bundelen met de Duitse deelstaten en onze Europese partners, hoe meer we een internationaal voorbeeld zullen vormen.”

Minister Pinkwart (Noordrijn-Westfalen): “Waterstof heeft het potentieel om wereldwijd te worden verhandeld, net zoals grondstoffen zoals olie en aardgas. Het kan een sleutelrol spelen bij succesvolle klimaatbescherming in de industrie. Naast het creëren van het juiste regelgevingskader moeten we onze internationale samenwerking intensiveren – niet alleen met onze partners in de Europese Unie, maar ook wereldwijd. ”

Naar verwachting zal het HY3-project nog dit jaar een rapport uitbrengen over de samenwerking.