Lees verder
90 hoogleraren hebben in een open brief aan de Tweede Kamer, het kabinet gevraagd om meer te doen voor een groene economie. Nederland staat in Europa onderaan de lijst als het gaat om duurzame energie. Dat kan niet volgens de hoogleraren. Nederland moet juist koploper worden in de nieuwe economie. De brief werd gisteren gepubliceerd in Trouw.
Amsterdam

Volgens de hoogleraren is Nederland nog ‘diep geworteld in de fossiele economie’, waardoor het een grote uitdaging wordt om de komende decennia de transitie naar de nieuwe economie te maken. In de brief doen ze daarom twaalf concrete aanbevelingen die deze transitie moeten versnellen. Onder andere op het gebied van energie en klimaat.

Regels en wetten

Een andere concrete aanbeveling die de hoogleraren doen is het versoepelen of tijdelijk buiten werking stellen van belemmerende regels en wetten die haaks op de nieuwe economie staan. Als voorbeeld geven ze de afvalstoffenwet- en regelgeving. ‘Die hergebruik van afval verhindert, terwijl dat een essentieel onderdeel is van de circulaire economie’, zo schrijven de hoogleraren. Als ander voorbeeld wordt de verduurzaming van de gebouwde omgeving beschreven. Deze zou nogal eens belemmerd worden door welstandscommissies of monumentenzorg.

Onderwijs

Een andere concrete aanbeveling van de hoogleraren richt zich op onderwijs. ‘Stimuleer de ontwikkeling van regionale campussen op het gebied van leren-werken-ondernemen voor de nieuwe economie.
Dergelijke campussen zijn creatieve broedplaatsen waar bedrijven en kennisinstellingen gezamenlijk werken aan innovatieve toepassingen voor de nieuwe economie’, schrijven de hoogleraren. ‘Juist het beroepsonderwijs vormt het scharnier voor de nieuwe, regionale maakindustrie die de komende jaren ontstaat. Elke regionale campus richt zich op specifieke thema’s, die passen bij de kernkwaliteiten van de regio, van klimaatadaptatie tot de circulaire economie, en van voeding & beweging tot de nieuwe maakindustrie.’

Bron: Trouw.nl