Lees verder
Met GroeneWoudGAS heeft Frank van Genugten uit Sint-Oedenrode op 20 april de Agrifoodpluim gewonnen. Het bedrijf maakt van koemest groen gas (biomethaan), bodemverbeteraar, kunstmest en biobased bouwmaterialen. Daarmee legt hij emissies van zowel CO2, methaan als stikstof vast.
Redactie / Sint-Oedenrode

Sint-Oedenrode was jarenlang de gemeente met het hoogste koemestoverschot per hectare in heel Nederland. En het melkveebedrijf van Frank van Genugten ligt boven op een hogedrukgasleiding. Dat bracht hem op het idee om groen gas uit koemest te maken.

Nu haalt Van Genugten elke dag de koemest op van achttien lokale melkveehouders. Het biogas gaat naar de vergister en wordt opgewerkt naar groen gas met de technologie van het Twentse Bright Biomethane. Dat wordt vervolgens in het gewone aardgasnet gepompt en gaat naar lokale huishoudens. De dikke fractie uit de mest wordt een fosfaatrijke bodemverbeteraar met veel organische stof die naar akkerbouwers in binnen- en buitenland gaat en als korrel voor de tuin aan consumenten wordt verkocht. De dunne fractie met veel stikstof en kalium gaat als kunstmestvervanger terug naar de deelnemende melkveehouders. De overgebleven gasvrije, gedroogde en geurloze koemest wordt verwerkt in houtpanelen voor isolatiemateriaal, ideaal voor biobased bouwen. De plantaardige lijmstof die in de panelen wordt gebruikt wordt door Genugten zelf geteeld. Hoe dat precies zit, is nog een ‘bedrijfsgeheim.’

Voorbeeld

De aanpak van Frank van Genugten is baanbrekend en krijgt belangstelling uit binnen- en buitenland. In Amerika zijn de eerste monogistvermesters inmiddels gemaakt naar voorbeeld van de pionier in Sint-Oedenrode.

De Agrifoodpluim (vroeger Agrofoodpluim) is een onderscheiding waarmee de provincie Noord-Brabant innovatief ondernemerschap stimuleert. Van Genugten kreeg de prijs uit handen van de gedeputeerde Elies Lemkes-Straver omdat zijn activiteiten bijdragen aan een volledig gesloten kringlooplandbouw en de concurrentiekracht van de regio.

Kijk voor meer informatie op de website van de provincie Noord-Brabant.

Beeld: provincie Noord-Brabant/Vimeo