Lees verder
De European Bioeconomy Alliance (EUBA) verwelkomt de conclusies van de Raad Concurrentievermogen (COMPET) over de vernieuwde Europese bio-economie strategie: 'A sustainable Bioeconomy for Europe: strengthening the connection between economy, society and the environment.'
Redactie / Brussel

EUBA ondersteunt de conclusies van Raad Concurrentievermogen, een onderdeel van de Europese Raad. Deze nodigt de Europese Commissie uit om samenhang in het beleid te waarborgen en te benadrukken dat een duurzame Europese bio-economie een van de belangrijkste componenten moet zijn voor de uitvoering van de Europese Green Deal. Ook onderschrijft de alliantie een oproep aan de lidstaten en de Europese Commissie om de vernieuwde bio-economische strategie zonder vertraging uit te voeren.

Concrete acties

Dit zou moeten worden gedaan via concrete acties, zoals het stimuleren van investeringen en onderzoek & innovatie. Bovendien moet er  een passend financieringsniveau voor de bio-economie worden vastgesteld, bijvoorbeeld via het toekomstige gemeenschappelijke landbouwbeleid en het innovatieprogramma Horizon Europa. Verder zijn marktprikkels voor bio- gebaseerde producten in strategische sectoren nodig. Publiek-private partnerschappen zoals Circulair Biobased Europe dienen te worden gestimuleerd.

Door een holistische benadering kan de bio-economie mogelijkheden bieden voor duurzame groei in heel de EU, zowel in plattelands-, kust- als stedelijke gebieden, maar ook bijdragen aan duurzaam herstel van marginale gronden, aangetaste bodems en verouderde infrastructuur. De alliantie roept het Europees Parlement nu op om nieuwe groei in de bio-economische sectoren te ondersteunen via de Europese Bio-economie Strategie en de Green Deal.

EUBA vertegenwoordigt 12 toonaangevende Europese organisaties in diverse sectoren van de bio-economie:

 • Bio-based Industries Consortium (BIC)
 • European Association of Sugar Producers (CEFS)
 • Confederation of European Forest Owners (CEPF)
 • Confederation of European Paper Industries (CEPI)
 • European Farmers and European Agri-Cooperatives (COPA-COGECA)
 • European Renewable Ethanol Producers Association (ePURE)
 • EuropaBio – The European Association for Bioindustries
 • European Bioplastics (EUBP)
 • The European Vegetable Oil and Protein Meal Industry (FEDIOL)
 • Forest-based Sector Technology Platform (FTP)
 • Primary Food Processors (PFP)
 • Starch Europe – European Starch Industry Association

€ 2 Triljoen

De bio-economie is nu al ruim € 2 triljoen per jaar waard en biedt werk aan meer dan 18 miljoen Europeanen. Onder de juiste omstandigheden en bij een stabiel investerings- en beleidsklimaat, biedt de bio-economie een belangrijke kans om de afhankelijkheid van fossiele bronnen te verminderen, het concurrentievermogen te verbeteren, meer banen te scheppen en bij te dragen aan beleidsdoelstellingen en -initiatieven, zoals de EU Green Deal.