Lees verder
Deze maand is een gloednieuwe aanvraagronde gestart voor de DEI+, de nationale subsidieregeling voor pilots en demonstratieprojecten die leiden tot CO₂-reductie. De maximale subsidiebedragen zijn fors verhoogd, tot €25 miljoen of zelfs € 30 miljoen. Het totale subsidiebudget bedraagt €141 miljoen.
Redactie / Den Haag

Subsidies zijn in deze ronde beschikbaar voor de volgende 7 thema’s:

  • Energie-efficiëntie: projecten gericht op het energie-efficiënter maken van bestaande en nieuwe productieprocessen (dus niet op gebouwen);
  • Bevordering van energie uit hernieuwbare bronnen, zoals wind, zon, waterkracht, geothermie, biomassa, stortgas, biogas en rioolgas. Landschappelijke/ruimtelijke inpassing kan daar onderdeel van zijn. Ook projecten rondom biobrandstoffen of energieopslag komen nu voor het eerst voor subsidie in aanmerking;
  • Flexibilisering van het energiesysteem. Denk aan (pilot)projecten gericht op het voorkomen van netcongestie en andere onbalans met behulp van installaties, voertuigen of bijvoorbeeld vraagsturing;
  • Demonstratieprojecten gericht op lokale energie-infrastructuur met een open/openbaar karakter, zoals distributienetwerken, stoomnetwerken, industriële infrastructuur, innovatieve warmtenetten of stadsverwarming;
  • Grote projecten in de circulaire economie (> €3 miljoen), zoals de vervanging van fossiele grondstoffen door biogrondstoffen, afvalreductie, terugwinning, inzameling/sortering en het geschikt maken voor hergebruik of recycling. Het mag hierbij ook gaan om de verwerking van eigen afvalstromen of vervanging van primaire grondstoffen door gerecyclede grondstoffen;
  • Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS), ofwel afvang, transport, toepassing of opslag van CO₂;
  • Overige CO₂-reducerende maatregelen. Deze restcategorie biedt ruimte voor projecten die vallen buiten een van de andere DEI+ thema’s (inclusief ‘Waterstof & Groene Chemie’, en ‘Aardgasloze woningen, wijken, woongebouwen en utiliteitsgebouwen’)

De hoogte van de DEI+ subsidie wordt per project bepaald. De subsidie vergoedt doorgaans zo’n 25% van de projectkosten. Maar op die regel zijn meerdere uitzonderingen mogelijk. De deadline voor aanvragen is 29 augustus 2024, maar wie het eerst komt, het eerst maalt.

Kijk voor meer informatie op de website van EGEN.

Beeld: oatawa/Shutterstock