Lees verder
De biobased challenges van BioVoice leiden tot steeds meer samenwerkingsvormen tussen grote bedrijven en mkb'ers/start-ups in Zuidwest-Nederland. Zo zijn er dit jaar 11 innovatiecontracten gesloten en 12 andere manieren van samenwerking. Tijdens een hybride Match Event op 15 oktober werden de resultaten gevierd.
Redactie / Dinteloord

Bij de contracten gaat het niet alleen om 1-op-1 samenwerking; verrassend is dat er in twee challenges een samenwerking tot stand kwam tussen een grootbedrijf en 2 resp. 3 bedrijven. De nieuwe partners gaan nu samen de pilotfase in. Hier is in totaal een budget van ruim € 600.000 mee gemoeid.

Het innovatiecontract betekent voor de deelnemers toegang tot onder andere financiering via vouchers. Die besteden ze zoveel mogelijk bij kennis- en applicatiecentra in de regio Zuid-West Nederland en ze tonen aan welke regionale impact hun project gaat hebben. Er werd in totaal €96.250 aan innovatievouchers toegekend. Dit bedrag is beschikbaar gesteld door de Regio Deal Midden- en West-Brabant, provincie Noord-Brabant, Rabobank en provincie Zeeland.

Stroomversnelling

Ook deze cyclus leverde naast de innovatiecontracten een aantal alternatieve samenwerkingsvormen op met 12 deelnemers die niet tot een innovatiecontract kwamen. Zij gaan nu of in de toekomst toch samenwerken met regionale initiatieven en bedrijven. Zo gaat een West-Brabants bedrijf met een van de challengers bekijken of hun al bestaande oplossing het proces kan verduurzamen en optimaliseren.

Hiermee is de missie van BioVoice ruimschoots geslaagd: nieuwe kennis en/of techniek in een stroomversnelling brengen en verwaarden, voor een sterkere biobased- en circulaire economie in de regio. Bedrijven van ver buiten die regio nemen echter deel. Zo hadden 5 deelnemende bedrijven een buitenlandse achtergrond: uit Spanje, Denemarken, Tsjechië, Duitsland en België. Tegelijkertijd vonden twee challengers hun potentiële oplossing bijna om de hoek: zo gaat het in Vlissingen gevestigde Dow een samenwerking aan met 2 andere Zeeuwse bedrijven.

Partners

De initiatiefnemers van BioVoice zijn REWIN, Green Chemistry Campus, de provincie Noord-Brabant en Rabobank. Dockwize, Impuls Zeeland, Centre of Expertise Biobased Economy en Midpoint Brabant zijn als partner aangesloten voor de uitvoering van het programma. Samen willen zij dat innovatieve ondernemers en talent in de circulaire en biobased economie meer ruimte en stem krijgen. BioVoice is mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de Regio Deal Midden- en West-Brabant, provincie Noord-Brabant, Rabobank en provincie Zeeland.

Beeld: Biovoice