Lees verder
Bestaande dakbedekkingen voor platte daken zijn van hoge kwaliteit en kennen een lange levensduur, maar zijn voornamelijk gemaakt van fossiele grondstoffen. Zo worden bitumen of synthetische membranen uit aardolie gemaakt. In het project DISCOVER (Development of Innovative Sustainable Covering materials for Roofing) ontwikkelen Icopal en Wageningen Food & Biobased Research (WFBR) een 100% biobased dakbedekkingsmembraan als alternatief voor de bestaande bitumineuze daksystemen, met dezelfde technische en functionele karakteristieken. Dit moet op termijn resulteren in een kostenreductie en een beter milieuprofiel.
Redactie / Wageningen

De belangrijkste technische uitdaging is het feit dat biomassa hydrofieler (en daarmee minder vochtresistent) is en meer reactief dan fossiele bitumen. Daarom zal het onderzoek zich met name focussen op het bereiken van een goede mengbaarheid tussen de verschillende componenten in een dakbedekkingsmembraan, door gebruik te maken van formulerings- en conversie-technologie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de traditionele productie- en applicatiemethoden.

Het effect van het vervangen van fossiele bitumen door biobased materialen op de algehele milieu-impact wordt in kaart gebracht door het uitvoeren van een of meer levenscyclusanalyses (LCA).

Veelbelovende grondstoffen

Er zijn verschillende veelbelovende biobased grondstoffen geselecteerd, met het oog op de gewenste criteria voor een dakmembraanformulering. Leveranciers van deze grondstoffen zijn gecontacteerd en er zijn testmonsters besteld. Deze grondstoffen zijn door Icopal en Wageningen Food & Biobased Research in biobased mengsels getest op hun effect op compatibiliteit, stabiliteit, viscositeitsprofiel en andere relevante producteigenschappen.

Ook combinaties van biobased grondstoffen en procesomstandigheden zijn getest. Sommige grondstoffen vertoonden een lage, andere een hoge compatibiliteit met elkaar. In een enkel geval werd modificatie van materialen door WFBR uitgevoerd op een schaal van 5 kg. Deze wordt momenteel onderzocht om de eigenschappen van de formulering te verbeteren. Substitutie van het polymeerdeel in de dakmembraanformulering is een uitdaging en verschillende biobased polymeren worden bestudeerd. Bovendien zullen de nieuwe formuleringen worden gerangschikt volgens gewenste eigenschappen maar ook worden vergeleken met bestaande formuleringen (op basis van literatuur en octrooien).

Bezoek het BPM Symposium

Meer weten over dit project, of resultaten van andere projecten binnen het Biobased Performance Materials programma van Wageningen Food & Biobased Research? Bezoek het 7e Biobased Performance Materials symposium op 14 juni in Wageningen. Een dag vol voorbeelden van recente en toekomstige ontwikkelingen uit het programma, gepresenteerd door bedrijven die actief zijn in de circulaire en biobased waardeketen.