Lees verder
Wageningen Food and Bio-based Research (WUR-FBR) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hebben 13 veilige biobased oplosmiddelen geïdentificeerd die veelgebruikte toxische oplosmiddelen kunnen vervangen in de chemische industrie, meldt de VNCI.
Redactie / Den Haag

De geselecteerde biobased oplosmiddelen vormen mogelijk alternatieven voor de veelgebruikte stoffen NMP (N-methyl-2-pyrrolidone), DMAc (dimethylacetamide) en DMF (dimethylformamide), waarvan het gebruik in de EU wettelijk is of wordt beperkt, onder meer vanwege reprotoxische eigenschappen.

Bij de selectie van te onderzoeken biobased stoffen keek WUR-FBR vooral naar het potentieel om als oplosmiddel te dienen, de beschikbaarheid van grondstoffen en het niveau van (industriële) ontwikkeling. Commerciële verkrijgbaarheid was geen criterium. Het RIVM screende de oplosmiddelen op milieu- en gezondheidsaspecten, uitgaande van beschikbare data en statistische voorspellingen. Nader onderzoek is nodig om te bepalen in hoeverre de biobased alternatieven daadwerkelijk veilig zijn. Volgens RIVM is het aan de industrie om daarmee verder te gaan.

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en maakt deel uit van de Safe Chemicals Innovation Agenda (SCIA). Nederland loopt in Europa voorop met het vervangen van schadelijke stoffen door duurzame en veilige alternatieven.