Lees verder
In opdracht van North Sea Port heeft aannemingsbedrijf H4A in Vlissingen een duurzame weg aangelegd waarvan zowel de onderlaag, de tussenlaag als de toplaag uit biobased asfalt bestaan.
Redactie / Vlissingen

In dit bio-asfalt is fossiele bitumen vervangen door lignine van biobased oorsprong. In de diverse lagen is dit asfalt in verschillende samenstellingen toegepast en deels ook gemengd met gerecycled asfalt. Nog niet eerder bestond een volledige wegconstructie uit deze samenstelling. Tot nu toe zijn er in Nederland wel proefstroken aangelegd waarvan alleen de deklaag ligninehoudend was.

Vergroening wegenbouw

De aanleg van deze weg maakt deel uit van het CHAPLIN-XL project. CHAPLIN staat voor Collaboration in aspHalt Applications with LIgniN: een consortium dat een bijdrage wil leveren aan vergroening van de wegenbouw. De lignine voor dit project wordt gedeeltelijk in Nederland gemaakt door het groene chemiebedrijf Avantium. De asfaltproducerende partners van CHAPLIN-XL gaan de processen in hun asfaltcentrales verbeteren waardoor de technologie van op lignine gebaseerd asfalt opgeschaald kan worden tot TRL 6/7. Deze asfalttechnologie is ontwikkeld door twee CHAPLIN-XL partners WFBR en AKC.

De verschillende varianten asfalt die gelegd zijn in Vlissingen en elders worden uitgebreid getest op ARBO- en milieutechnische aspecten. Door uitgebreide levenscyclusanalyses zal de milieuprestatie en de klimaatwinst over de hele keten in kaart worden gebracht. Tevens wordt de techno-economische haalbaarheid geanalyseerd. Martin Junginger, hoogleraar Biobased Economy aan de Universiteit Utrecht en projectcoördinator van CHAPLIN-XL: “De kansen die bio-asfalt biedt, worden nationaal en internationaal erkend. Om lignine in de toekomst echter op grote schaal toe te kunnen passen, is het noodzakelijk dat wegenbouwers bij aanbestedingen financiële en technische onderbouwingen kunnen overleggen. Daarnaast is het belangrijk om goed inzicht te krijgen in de overall klimaat- en milieuprestaties van asfalt op ligninebasis. Een belangrijk deel van de informatie hiervoor gaan wij de komende maanden verzamelen.”

Ketenbrede samenwerking

Dat Nederland voorop loopt in de verduurzaming van de wegenbouw is mede te danken aan de unieke samenwerking van partners langs de hele waardeketen, gesteund door research- en technologiepartijen. Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten zijn als wegbeheerders sterk betrokken. Joop Groen, initiator en programmaleider vanuit de stichting Circular Biobased Delta: “In dit specifieke project zijn de Universiteit Utrecht (UU), Asfalt Kennis Centrum (AKC), Avantium Chemicals BV. (AVT), Circular Biobased Delta (CBBD), H4A, Roelofs Wegenbouw bv, Wageningen Food and Biobased Research (WFBR) betrokken. CHAPLIN-XL geeft echter de samenwerking binnen het gehele consortium CHAPLIN een boost, ook met de andere partners.”

Beeld: CHAPLIN XL