Lees verder
In het jaar 2030 zullen alle agrarische bodems in Nederland duurzaam worden beheerd. Dat toekomstbeeld schetste Judith van de Mortel, lector Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem bij HAS Hogeschool op 9 mei tijdens haar inaugurele rede in Villa Flora te Venlo.
Redactie / Venlo

‘In 2030 werkt de agrarische ondernemer standaard met data gemeten door drones, sensoren en robots’, stelde de nieuwe lector in haar rede. ‘Zo monitort hij zijn bodem en gewassen. Hij gebruikt mengteelten, gewasresten, compost, bodembedekking en groenbemester (vanggewassen) om het organische stofgehalte in de bodem optimaal te houden.’

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is sterk afgenomen. De veredelingssector heeft in 2030 veredelingsprogramma’s opgezet die gericht zijn op het ontwikkelen van verbeterde rassen (de zogenaamde ‘flexibele gewassen’) die een verscheidenheid aan abiotische stressomstandigheden zoals droogte of overstroming kunnen verdragen.

Kringloop- en precisielandbouw

In deze toekomstvisie zullen er ook op beleidsniveau belangrijke zaken veranderen de komende jaren. Zo zullen het pacht- en mestbeleid zijn aangepast en duurzaam bodembeheer de spil worden van de beleidsplannen. ‘Natuurinclusieve kringloop- en precisielandbouw is in 2030 een feit op agrarische bedrijven. Deze bedrijven zijn toekomstbestendig, de biodiversiteit van het boerenland is verbeterd, de milieubelasting is verminderd en de belevingswaarde van het agrarisch landschap is vergroot.’

Binnen het groene onderwijs op mbo- en hbo-instellingen vult duurzaam bodembeheer in 2030 een belangrijk deel van het curriculum. Het lectoraat van HAS Hogeschool wil bijdragen aan het opleiden van een jonge generatie met de juiste kennis op het gebied van duurzaam bodembeheer. Het lectoraat Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem is gestart op 1 juli 2018 en wordt financieel ondersteund door Provincie Noord-Brabant, Waterschap Limburg en LLTB. Dit is het eerste lectoraat van de HAS dat gevestigd is in Venlo.