Lees verder
Er is een forse omslag nodig in de manier waarop we in Nederland met grondstoffen en afval omgaan. Daarom hebben deze week 180 partijen in Den Haag het Nationaal Grondstoffenakkoord getekend. Hierin staan afspraken om de Nederlandse economie te laten draaien op herbruikbare grondstoffen.
Rotterdam

Door bijvoorbeeld nog meer bestaand plastic te recyclen en te gebruiken voor nieuwe producten en verpakkingen, is minder olie nodig als grondstof voor nieuw plastic. Een van de ondertekenaars van het akkoord, levensmiddelengigant Unilever, kondigde vorige week al aan hierin het voortouw te nemen. In 2025 willen zij honderd procent recyclebaar plastic te gebruiken voor hun verpakkingen. Met de omschakeling naar een circulaire economie wordt Nederland veel minder afhankelijk van grondstoffen uit het buitenland.

Recycle economie

Namens het kabinet tekenden staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) en minister Kamp (Economische Zaken). Dijksma benadrukt het belang van het akkoord: ‘We moeten af van de wegwerpcultuur en anders denken over grondstoffen en afval. Al bij het ontwerp van producten moet bedacht worden hoe de grondstoffen weer opnieuw gebruikt kunnen worden. Dit akkoord legt de basis voor deze recycle economie en is de beginstap om de verspilling van grondstoffen en de uitputting van onze aarde aan te pakken.’

Minister Kamp ziet daarbij kansen voor de Nederlandse economie door kostenbesparingen en het ontstaan van een nieuwe maakindustrie: ‘Een circulaire economie is niet alleen goed voor ons klimaat, maar levert ook inkomsten en banen op. Onderzoek laat zien dat tot 2023 de circulaire economie in Nederland goed is voor een marktwaarde van 7,3 miljard euro per jaar en 54.000 banen. Kansen dus te over voor ons bedrijfsleven, bijvoorbeeld door de mogelijkheden van 3D printing of door het vergroenen van de chemie.’