Lees verder
Circulariteit begint waar plastic eindigt: de kliko of de Plastic Heroes zak. Met het inzamelen en sorteren van gebruikte plastics staan afvalverwerkers zoals Omrin telkens weer aan het begin van een nieuwe cyclus: van afval via mechanische, chemische of thermische recycling naar (groene) grondstoffen, monomeren en polymeren voor de industrie. En vervolgens weer eindproducten.
Pierre Gielen

Doordat Omrin toegang heeft tot de grondstoffen, kunnen wij de rol van ketenregisseur in de recycleketen op ons nemen”, zegt John Vernooij. Hij is directeur van Omrin in Heerenveen, dat vorig jaar werd uitgeroepen tot duurzaamste bedrijf van Nederland en voorzitter van de Vereniging Circulair Friesland. “In onze missie staat sinds 2012 dat Omrin de aanjager wil zijn van de circulaire economie. Alles wat we doen, staat in het teken van het sluiten van ketens. Van organisch afval maken we biogas, van teruggewonnen mineralen betonproducten en van afvalplastics granulaat voor nieuwe kunststoffen.”

Samen met andere bedrijven wordt op die manier een compleet ecosysteem gebouwd rondom afvalrecycling in Noord-Nederland. “Op die manier kunnen we meer waarde uit de keten halen, dan wanneer iedereen het voor zich zou doen. Dat lukt alleen met een open uitwisseling van informatie en samenwerking tussen partijen in de keten. Zo heeft recycle-specialist Morssinkhof op het terrein van Omrin een fabriek gebouwd die gerecycled polypropyleen verwerkt en als grondstof levert aan de industrie. Hetzelfde doet Morssinkhof met PET. In samenwerking met Cumapol wordt het in Emmen chemisch opgewerkt tot het weer dezelfde eigenschappen heeft als maagdelijk PET.

Verbinding in de regio

“Wij zijn in staat zijn gebleken om onze circulaire filosofie ook te verbinden met de regio. Via de vereniging Circulair Friesland, maar ook breder in Noord-Nederland via Chemport Europe”, aldus Vernooij. “Dat doen we bijvoorbeeld via een acceleratorprogramma voor startende bedrijven. Circulair Friesland heeft inmiddels meer dan 100 leden in Friesland, waaronder kennisinstellingen, gemeenten en een aantal grote bedrijven. De vereniging is gestart bij ondernemers, bij doeners. Zij leunen niet achterover tot er subsidie komt, maar nemen het voortouw met een aanstekelijk enthousiasme. Je ziet daardoor dat iedereen ineens circulair gaat inkopen. Dat wij het afval circulair maken en meer kunststoffen recyclen dan ooit.”

Volgens Vernooij is het een voorbeeld van hoe alle aspecten rondom het recyclen in Noord-Nederland naar elkaar toe groeien. In Heerenveen ontwikkelt zich de kennis van mechanisch recyclen snel, mede dankzij de komst van het Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics (NTCP) vorig jaar. Het NTCP test verpakkingen en doet aanbevelingen om ze beter recyclebaar te maken. In Groningen is een ruime wetenschappelijke kennis aanwezig van chemisch recyclen en pyrolyse en in Delfzijl is daar ervaring mee op productieschaal. En in Emmen ligt het zwaartepunt op polymeer applicaties en de ontwikkeling van nieuwe (bio-)polymeren. “De aanwezigheid van deze drie locaties en door intensieve samenwerking wordt Noord-Nederland een ecosysteem voor circulaire kunststoffen waarvan geen tweede voorbeeld in Nederland en misschien zelfs in West Europa bestaat.”

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Chemport Europe.

Beeld boven: Omrin, Deborah Roffel