Log in
TKI-BBE /BE-Basic hebben een macro-economische verkenning gemaakt van de mogelijke impact van de biobased economie in Nederland tot 2030. In het meest positieve scenario zal de sector op eigen kracht waarde gaan toevoegen aan het bruto nationaal product door technologische innovatie in een internationale markt voor hernieuwbare grondstoffen.
Vincent Hentzepeter

De verkenning werd uitgevoerd binnen het BE-Basic R&D-programma in opdracht van de Stichting Topconsortium voor Kennis- en Innovatie Biobased Economy (TKI-BBE). Aanleiding is de transitie naar een biobased economie, waarin fossiele brandstoffen plaats maken voor hernieuwbare grondstoffen en duurzame energiebronnen om de uitstoot van broeikasgassen te laten dalen. Volgens de EU-doelstelling moet de emissie van CO2 in 2020 20 procent en in 2030 40 procent lager zijn dan in 1990. Meer inzet van biomassa is een van de manieren om deze reducties te bereiken, naast maatregelen als CO2-opslag en een hoger aandeel wind- en zonne-energie. Dit rapport helpt de overheid te bepalen of ze met haar milieubeleid op het juiste spoor zit en of dat extra maatregelen nodig zijn om milieudoelstellingen te halen.

Twee uitersten

In de verkenning is zowel een analyse gemaakt, gebaseerd op de technologische verwachtingen vanuit de sector als een economische verkenning van bovenaf. In het eerste geval is gekeken naar de ontwikkelingen in markten die biomassa…