Lees verder
'Een vergroening van de chemie, ook in Zuidoost-Drenthe, is van groot belang. De noodzaak tot een reductie van de ecologische footprint wordt groter en groter. Maar vergroening van de chemie biedt daarnaast ook economische kansen. Deze ontwikkeling willen we de komende jaar drie jaar versnellen met een financiële injectie van 750.000 euro.'
Lucien Joppen

Voor Henk Brink, gedeputeerde van de provincie Drenthe, is de chemische sector in de bovenstaande regio (het gebied rondom Emmen) zeer belangrijk voor de provincie in het algemeen en in het bijzonder voor de Drentse stad.
‘Meer dan 2.000 mensen werken in de chemie en dan heb ik het alleen over de directe werkgelegenheid. Daar komen er nog eens 1.000 tot 2.000 extra arbeidsplaatsen bij’, aldus Brink. Hij legt daarbij nadrukkelijk een link met het advies van de commissie Vollebregt. ‘Deze commissie zal binnenkort een advies uitbrengen hoe de economie in Zuidoost-Drenthe te versterken. Hoewel nog niet openbaar, is nu al duidelijk dat voor de chemie een belangrijke rol is weggelegd. Wij spelen daar nu al op in.’

De chemie in Zuidoost-Drenthe kent een sterk gespecialiseerd karakter: overwegend mkb-bedrijven die zich hoofdzakelijk richten op polymeren en vezels. De sterke specialisatie van Emmen wordt bevestigd door een recent rapport van de Stockholm School of Economics. Daarin heeft de provincie Drenthe in Europa een koppositie op het gebied van de productie van “man-made fibres”.

Koppositie versterken

Om deze positie te behouden en wellicht te versterken, zal de sector wel meer en meer moeten vergroenen, aldus Brink. ‘Door de stijgende vraag naar groene producten ontstaan nieuwe markten. Tegelijk zullen bestaande deelmarkten onder druk komen te staan. Zeker daar waar het gaat om producten gebaseerd op fossiele brandstoffen met een non-circulair karakter. Vezels en composieten lenen zich bij uitstek voor een vergroeningsoperatie. Ondernemers zullen rekening moeten houden met deze trend.’

De scope omvat volgens Brink niet alleen groene (biobased) producten en milieuvriendelijkere procestechnologieën, maar ook het grijze deel van de circulaire economie: recycling van fossiele grondstoffen, bijvoorbeeld het sluiten van PET-cycli.

Voorbeeldregio

Om deze bedrijven te ondersteunen met hun vergroening, zal de provincie Drenthe 750.000 euro investeren. Dit geld gaat niet rechtstreeks naar het bedrijfsleven, maar wordt ingezet voor randvoorwaardelijke acties. ‘Investeringen die de gehele sector ten goede komen en die de overwegend kleine en middelgrote bedrijven niet zelf kunnen dragen.’

Een groot deel van het budget is gereserveerd voor de aanjaagorganisatie, aldus Brink. ‘Deze gaat bedrijven ondersteunen bij de projectontwikkeling en uitwerking van business cases. Daarnaast is een relatief klein deel bestemd voor een gecoördineerde aanpak van alle communicatie rond groene/biobased initiatieven in Drenthe. Zowel voor de aanjaagorganisatie als de communicatie geldt dat de provincie en de gemeente Emmen ongeveer hetzelfde bijdragen.

Tenslotte is een klein deel van het budget gereserveerd voor acties die voortkomen uit de verkiezing van Groningen/Drenthe als Europese biobased voorbeeldregio. Het initiatief Noord4Bio kan hiervoor een goede kapstok bieden.’

Het doel van de financiële impuls is uiteindelijk om nieuwe projectontwikkeling aan te jagen en business cases van de grond te krijgen. ‘Ook willen we de ontwikkelingen in Drenthe en het potentieel van onze regio breed uitdragen. Achterliggende gedachte is dat daarmee nieuwe investeringen tot stand komen en bedrijvigheid van buitenaf aangetrokken wordt.’