Lees verder
Portugal heeft het potentieel om de Green Deal kampioen van Europa te worden. Dat blijkt uit het nieuwe Landenrapport dat deze week werd gepubliceerd door het Bio-based Industries Consortium (BIC).
Pierre Gielen

In het rapport worden de kansen voor een groene en duurzame transformatie in Portugal in kaart gebracht. Het is een update van een reeds in 2018 verschenen verkenning van de Portugese agrovoedingssector, bosbouw, mariene sector (algen, aquacultuur en visserij) en groene chemicaliën, alsook de voedingsmiddelen- en drankenindustrie en de pulp-, papier- en houtsector.

De groeiende Portugese bio-economie draagt nu al bijna 20 miljard euro bij aan de Portugese economie en het BIC-rapport identificeert nieuwe mogelijkheden om de groene economische groei te versnellen. In het Europees innovatiescorebord 2020 is het land gepromoveerd van een matige tot een sterke innovator.

“De duurzame bio-economie speelt een steeds crucialere rol in de Portugese en Europese samenleving. Nu is het tijd om de voordelen van dit model te realiseren en de beste kansen en oplossingen te identificeren om bedrijven te ondersteunen bij het creëren van duurzamere producten en diensten”, aldus João Pedro Matos Fernandes, de Portugese minister van Milieu en Klimaatactie.

Sterke kanten

Het Portugese vasteland heeft een scala aan klimaten en ecosystemen, van beboste bergen in het noorden tot de droge vlaktes in het zuiden, en van de Atlantische kust tot een bergachtig binnenland en de twee eilandgebieden van de Azoren en Madeira.

Ondanks de geringe omvang van het vasteland, is de economische zone zeer groot. Die beslaat een aanzienlijk deel van de Centrale Noord-Atlantische Oceaan. Portugal heeft zelfs een verzoek ingediend bij de VN om zijn continentaal plat uit te breiden tot in totaal 3,8 miljoen vierkante kilometer. Het is dan ook geen toeval dat de mariene industrie (visserij, algen en aquacultuur) een van de drijvende krachten is achter de Portugese economie, naast de agrovoedings-, bosbouw- en de chemische industrie.

Biogrondstoffen zijn volop beschikbaar, zowel uit primaire productie (agrarisch en marien) als uit organische afval- en reststromen. De benutting van afvalstromen als potentiële feedstock zal naar verwachting de komende jaren toenemen doordat het storten van afval geleidelijk wordt uitgefaseerd.

Biotechnologie

In de afgelopen jaren heeft Portugal zich gevestigd als een groeiende kracht in de biotechnologie, dankzij de aanwezigheid van verscheidene nationale en internationale spelers en een gezond ecosysteem voor startende ondernemingen. Er is sterke steun voor start-ups en spin-offs van universiteiten. De industrie, universiteiten en onderzoekscentra investeren en creëren gezamenlijk nieuwe producten. Ook is er een netwerk van technologieparken en starterscentra, vaak in of nabij universiteiten. Verder is er een sterke belangstelling voor deelname aan Europese biobased projecten, zoals het MULTI-STR3AM-project (2020-2024). Dit demonstratieproject wordt vanuit Portugal geleid en voor 6,6 miljoen euro gefinancierd vanuit de BBI JU.

Nationale strategie

Momenteel werkt Portugal aan een nationale strategie voor de bio-economie, lokale, regionale en nationale biobased activiteiten zal ondersteunen. Ook os er een Slimme Specialisatiestrategie. Die geeft geen expliciete prioriteit aan de bio-economie, maar in meerdere thema’s zijn wel bio-economische elementen terug te vinden, zoals ‘Grondstoffen en materialen’, ‘Industrieën en productietechnologieën’ (waaronder groene chemie), ‘Natuurlijke hulpbronnen en milieu’ en ‘Gezondheid en welzijn’.

Toekomst

BIC vertegenwoordigers hebben in de tussentijd een aantal belangrijke actoren bezocht, waaronder het Ministerie van Milieu en Klimaatactie, in elk van de primaire sectoren om het Landenrapport te bespreken, meer recente gegevens op te vragen en hulp aan te bieden bij het tot stand brengen van sectoroverschrijdende samenwerking. Algae 4 Future (A4F) en Biotrend, beide actieve BIC-leden, leverenden een belangrijke bijdrage aan het verzamelen en beoordelen van gegevens die in het bijgewerkte verslag zijn gebruikt.

Als onderdeel van zijn strategisch stimuleringsprogramma zal het BIC blijven samenwerken met het lokale bedrijfsleven, de academische wereld en overheidsinstellingen om de bio-economie te mobiliseren.

BIC zal ook aanvullende landenrapporten publiceren voor Polen en Roemenië.

Alle BIC-landenrapporten, inclusief het nieuwe rapport over Portugal, kunnen worden geraadpleegd op de BIC-website.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met het Biobased Industries Consortium.

Beeld bovenaan: Julian Gazzard/Shutterstock