Log in
In ons land ligt voor meer dan 35.000 kilometer aan fietspaden. Kilometerslange stroken van asfalt die Nederland doorsnijden. In Emmen ligt een teststrook van circa 100 meter die gebaseerd is op biocomposieten met zes verschillende toplagen. Met het fietspad beogen de achterliggende partijen niet een totale vervanging, maar mikken meer op specifieke toepassingen, cq. ondergronden.
Lucien Joppen

Het basismateriaal is Bioframe, ontwikkeld door het bouw- en infrabedrijf BG&M. Het materiaal is opgebouwd uit jutevezels, PE en fenolhars dat vervolgens via een extrusieproces tot een plaat wordt geperst. In India staat een fabriek die de Bioframe-planken produceert voor de thuismarkt. Ook in Nederland is er een markt voor Bioframe, bijvoorbeeld als vlonder, gevelbekleding of als onderdeel van een fietspad of voet/fietsgangersbrug. Daan van Rooijen, namens Stenden Hogeschool betrokken bij het Interregproject Biobased Fietspad (zie kader). ‘We zien vooral mogelijkheden in toepassingen waarin het lagere gewicht van onze constructie voordelen biedt, zoals in drassige gebieden of bij fiets- of voetgangersbruggen.’

Zware belasting

Het biobased fietspad bestaat grofweg uit drie onderdelen. Allereerst is er bodem van puin en schoon zand. Hierop rusten geëxtrudeerde kokerprofielen op basis van houtvezels (80 procent, red.) en PP, geproduceerd door het Duitse Naftex. Vervolgens worden de Bioframe-profielen op de kokerprofielen gemonteerd. Van Rooijen: ‘Op het testtraject experimenteren we vooral met de toplaag…

Bij het Biobased Fietspad, een Interreg-project, zijn een aantal partners uit Nederland en Duitsland betrokken. Vanuit Nederland zijn dit Green PAC (initiatief van Stenden en Windesheim), Sweco (het voormalige Grontmij, red.), Vredestein en EVA Optic. Het Duitse Naftex completeert het consortium.