Log in
De beweegbare verkeersbrug bestaande uit een stalen dek op betonnen pijlers over het Van Harinxmakanaal bij Ritsumasyl maakt plaats voor een nieuw, biobased exemplaar voor fietsverkeer. Het wordt een draaibrug met dekken van 32 en 34 meter, met daarin twee vrije overspanningen van 22 meter.De dekken worden vervaardigd uit biocomposiet, bestaande uit 100% natuurvezels (op basis van vlas) in combinatie met 80% biohars.
Redactie

Daarmee steekt de Provincie Fryslân zijn nek uit, volgens projectleider Andries Bouwman van NHL Stenden, een van de betrokken onderzoekspartners die het bouwteam voor de ontwikkeling van deze brug ondersteunt. Want een beweegbare biocomposiet brug met zo’n grote overspanning is nooit eerder gebouwd in het openbare wegennet. Zeker niet met 80% biobased composiet. Biocomposiet is interessant als bouwmateriaal voor infra-constructies, omdat het per eenheid van gewicht sterker is dan staal. Het is vergelijkbaar met glasvezelcomposiet maar dan wel volledig bio-based. Voor een beweegbare brug is dat letterlijk een gewichtige factor, want hoe zwaarder de brug, hoe zwaarder de benodigde aandrijving en hoe meer energie wordt verbruikt. Energie speelt een grote rol in de Life Cycle Analyse (LCA) en is dus mede bepalend voor het duurzaamheidsniveau. De verwachting is straks dat de brug een gewicht zal hebben dat vergelijkbaar is met dat van eenzelfde brug in glasvezelcomposiet maar dan wel bio-based.

Biohars in ontwikkeling

Een team van NHL Stenden en…

Betrokken bij de biocomposiet fietsbrug in Ritsumasyl zijn: Reef/Strukton – Spie, Delft Infra Composites, Sweco, Witteveen+Bos,, Antea en Green PAC (NHL Stenden en hogeschool Windesheim in samenwerking met Hochschule Osnabrück, TU Delft). Opdrachtgever is de provincie Fryslân. Europa betaalt mee door het beschikbaar stellen van BIOCAS/INTERREG subsidie.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Green PAC