Log in
Als er iets waar ze in Noord-Nederland goed in zijn, is het groene chemie. Aan de basis daarvan staat een uitgebreid ecosysteem waarin de kennisinstellingen flink aan de weg timmeren. 'Wij leiden niet alleen de professionals van de toekomst op, we geven actief invulling aan de biobased economy en de energietransitie.'
Pierre Gielen

Aan het woord is André Heeres, lector Chemie aan de Hanzehogeschool en een van de initiatiefnemers van het Kenniscentrum Biobased Economy in Groningen. Het centrum bestaat nu twee jaar. Dat is relatief kort, maar de Hanzehogeschool speelt, samen met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Noorderpoort College al langer een belangrijke rol in het aanjagen van bedrijvigheid in groene chemie. ‘Neem BioBTX. Dat is 7 of 8 jaar geleden begonnen met het bedrijf KNN van ondernemer Cor Kamminga. Uit marktonderzoek bleek destijds dat plastics een stuk duurzamer konden worden als je de aromaten waaruit ze worden gemaakt zou kunnen vergroenen. Met dat idee stapte Kamminga naar de vakgroep Chemie van de RUG. Hoogleraar Erik Heeres werkte daar aan pyrolysetechnieken waarmee het goed mogelijk is om uit biomassa aromaten te maken. De technologie is verder ontwikkeld en gevaloriseerd om commerciële productie mogelijk te maken, onder meer door onderzoek bij de RUG, Hanzehogeschool en Syncom.…