Lees verder
Ruim een jaar levert GreenCO2 Groene CO2 aan verschillende afnemers, hoofdzakelijk de bier- en frisdrankenindustrie. 'Er is een vraag naar deze grondstof. We kunnen deze CO2 verwaarden en tegelijkertijd de CO2-footprint van onze bio-ethanol verbeteren.'
Lucien Joppen

Benoit Verbruggen is voorzitter van het executive committee van Alco Bio Fuel, een bio-ethanolproducent in Gent, en bestuurder van GreenCO2. Laatstgenoemde onderneming is een joint-venture tussen Alco enerzijds, de industriële gasleveranciers Messer Benelux en IJsfabriek Strombeek anderzijds. ‘Alco Bio Fuel (ABF) verwerkt op jaarbasis zo’n 600.000 ton aan tarwe en mais tot bio-ethanol. Qua output schommelen we rond de 250 miljoen liter. Deze brandstof wordt vervolgens bijgemengd tot 10 procent voor de zogenaamde low blends en tot 15 procent voor de high blends.’  Een belangrijk bijproduct van bio-ethanolproductie is DDGS (Dried Distillers’ Grains with Solubles). DDGS heeft in belangrijke mate bijgedragen om het productieproces rendabeler te maken. Qua volume produceert ABF vergelijkbare hoeveelheden bio-ethanol en DDGS, waarbij het laatstgenoemde product wordt verwerkt door mengvoerbedrijven. ‘Een bijkomend voordeel is dat DDGS deels GMO-soja kan vervangen en zodoende de massale import naar Europa kan reduceren. We produceren overigens ook maïsolie, weliswaar in bescheiden hoeveelheden, die kan dienen als additief in veevoer.’

Bier en fris

Naast de DDGS en maïsolie genereert het fermentatieproces ook grote hoeveelheden CO2. Voorheen stootte ABF deze uit in de atmosfeer. ‘Het is weliswaar groene CO2’, aldus Verbruggen. ‘Maar we zagen ook mogelijkheden om deze af te vangen. Vandaar dat we, samen met Messer Benelux en IJsfabriek Strombeek, zo’n 15 miljoen hebben geïnvesteerd in een installatie die naast op bio-ethanolfabriek op het Rodenhuizedok staat.’ Inmiddels draait de CO2-opwerkingsinstallatie ruim een jaar. Op basis van de huidige bio-ethanolproductie genereert de installatie circa 200.000 ton aan CO2. Daarvan zet GreenCO2 de helft af. ‘We reinigen en zuiveren de CO2 en maken deze vervolgens vloeibaar. Deze pure CO2 gaat naar de afnemers, waaronder producenten van koolzuurhoudende dranken, verpakkingen voor voedingsmiddelen, chemische producenten en logistieke dienstverleners. Laatstgenoemden kunnen CO2 in vaste vorm inzetten als een efficiënt en milieuvriendelijk koelmiddel in hun transportwagens.’

Overcapaciteit

Het is wel de vraag of de vraag naar groene CO2 afdoende is. Immers, GreenCO2 zet slechts de helft van de productie af. Verbruggen knikt beamend. ‘De wereldwijde productiecapaciteit van CO2 is circa 38 miljoen ton per jaar, terwijl de vraag rond de 19 miljoen ton schommelt. Europa neemt daarbij 3,8 miljoen ton voor haar rekening. Deze CO2 is wel hoofdzakelijk afkomstig uit de fossiele hoek en komt onder meer vrij als bijproduct van de productie van ammoniak- of ethyleen. Met de groene CO2 die we aanbieden tegen marktconforme prijzen, kunnen we wel een groener alternatief bieden. Er zijn zeker bedrijven, met name in de voedingsmiddelensector, die gevoelig zijn voor dit argument.’ Los van de CO2-winst boekt ABF ook marktvoordeel met het verlagen van de CO2-voetafdruk van haar proces en eindproduct. Per jaar bespaart het bedrijf rond 100.000 ton aan CO2. ‘Dat verlaagt vanzelfsprekend de CO2-footprint van onze bio-ethanol, waarmee we voor kunnen sorteren op mogelijke striktere eisen vanuit de overheid.’ 

Alco Bio Fuel is lid van Flanders Biobased Valley, een publiek-privaat initiatief met partners uit het onderzoek/onderwijs en (semi-) overheid: de Universiteit Gent, de stad Gent, de haven Gent en de regionale ontwikkelingsmaatschappij POM (Oost-Vlaanderen). Daarnaast telt FBBV een kleine 20 leden, waaronder ABF, Stora Enso, Genencor, Electrabel en een aantal mkb/kmo-bedrijven.