Lees verder
Plastic restafval dat mechanisch niet recyclebaar is, wordt momenteel veelal verbrand en direct omgezet in elektrische en thermische energie. Dit afval kan echter ook worden omgezet tot synthetische diesel of monomeren voor kunststoffen. Patpert Teknow Systems heeft een continu depolimerisatie-proces - een vorm van pyrolyse - ontwikkeld dat in een pilot op het Haven- en Industrieterrein Moerdijk wordt getest en gedemonstreerd.
Lucien Joppen

Deze activiteiten vinden plaats onder de paraplu van de Pyrolyseproeftuin Zuid-Nederland, een initiatief die dit jaar is gelanceerd. Projectmanager Rob Plattel: ‘De proefinstallatie van Patpert is de eerste installatie die fysiek in Moerdijk is geplaatst. De focus ligt niet alleen op het testen en demonstreren van de installatie, maar ook op de ontwikkeling van verschillende routes om reststromen om te zetten in een zo hoogwaardig mogelijke eindproducten. Zo wordt binnen het project onderzocht of welke oliën geschikt zijn voor de scheepvaart of automotive. Ook is de weg naar kunststoffen mogelijk. Uiteindelijk zal duidelijk moeten worden welke business cases in onze markt de meeste kans van slagen hebben.’

India

Dat er een markt is voor Patpert’s technologie, is al bewezen. Het Nederlands/Indiase bedrijf ontwikkelde haar depolymerisatie/pyrolysetechnologie zo’n tien jaar geleden, aldus business development manager Laurens Trebes. ‘Dit continue proces hebben we eerst ontwikkeld voor het verwerken van houtachtige biomassa omdat er concrete vraag was in India. De Indiase regering wilde paal en perk stellen aan het illegaal kappen van bos en hiervoor een alternatief bieden. Wij konden bagasse, rijstkaf, notenschalen en ander bio-afval omzetten naar houtskool die vervolgens kon dienen als een relatief goedkope en efficiëntere energiebron voor consumenten.’ In de loop der jaren heeft Patpert haar proces ook geschikt gemaakt voor de verwerking van plastic afval. In principe kunnen alle kunststoffen worden verwerkt, zelfs als deze vervuild zijn door etensresten of andere materialen zoals papier, aldus Trebes.

Suboptimale route

Normaliter worden deze kunststoffen verbrand, een suboptimale route, aldus Trebes. ‘Wij kunnen deze plastics omzetten naar synthetische diesel. In India produceren we al hoogwaardige en zwavelarme diesel conform de EN590-specificatie. In totaal hebben we meer dan 40 installaties gebouwd met capaciteiten die variëren tussen de 300 en 20.000 kilo plastic restafval per dag.’ Precies dezelfde technologie gaat Patpert nu in praktijk brengen in Moerdijk. In oktober gaat de pilot plant draaien. ‘We zullen ook in Europa moeten bewijzen dat we met onze technologie de kwaliteit en de yield halen om verder op te kunnen schalen. Nog belangrijker is dat we, samen met partners, ketens gaan ontwikkelen. Dat geldt voor het aanbod, maar zeker voor de vraag. Daarvoor werken we binnen de Pyrolyseproeftuin samen met onderzoeksinstellingen en leveranciers en producenten van brandstoffen en kunststoffen.’

Technologie met perspectief

De proefinstallatie is relatief klein, aldus Trebes, en biedt de gelegenheid aan leveranciers van plastic restafval om de diverse ‘kunststofmixes’ te laten omzetten naar diesel. Tijdens deze testen wordt per samenstelling de omzettingsfactor bepaald, worden de emissies naar de lucht gemeten en kan up-cycling naar monomeren getest worden. Volgens Trebes is de business case achter het proces evident. Verbrandingsinstallaties vragen tot wel 150 euro als ‘gate fee’ per ton afval. Voor een fractie van dit bedrag kan Patpert Teknow Systems de synthetische diesel produceren. ‘Het mooie van pyrolyse is dat de technologie niet zo selectief is’, aldus Trebes. ‘Het is een technologie met perspectief. Zeker als je het proces en de kosten onder controle hebt en weinig onderhoud hoeft uit te voeren.’