Lees verder
Met de voorgenomen fusie tussen het Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports ontstaat de tiende haven in Europa op het gebied van goederenoverslag. Wat betreft de toegevoegde waarde komt het nieuwe havenbedrijf zelfs in de Top 3. Een deel van deze waarde zal worden gerealiseerd met duurzamere grondstoffen.
Lucien Joppen

Met de fusie willen beide havens schaalvoordelen beter benutten, zonder dat dit leidt tot verlies van werkgelegenheid aan beide zijden van de grens. Sterker, beide havenbedrijven verwachten juist te groeien. Het fusiebedrijf wil tegen 2022 de toegevoegde waarde met 10 procent laten groeien. Het wil de overslag via zeevaart – van 62 miljoen ton nu – laten toenemen tot 70 miljoen ton. Voor de overslag via binnenvaart wordt gemikt op 60 miljoen ton (55 miljoen ton nu).

Bovenstaande groeicijfers wil het fusiebedrijf realiseren door lagere operationele kosten die door worden vertaald naar de tarieven en deels door meer waarde toe te voegen aan de grondstoffen die worden aangevoerd.

Kritische massa

‘Zowel Gent als Vlissingen/Terneuzen kunnen met de fusie hun activiteiten beter op elkaar afstemmen en waar mogelijk ontdubbelen’, stelt Johan Bresseleers, woordvoerder van het Havenbedrijf Gent. ‘Hierdoor krijgen beide havens de mogelijkheid om voldoende kritische massa te genereren om zich te specialiseren. Door deze focus krijgen de havenbedrijven de gelegenheid om een hogere waarde per ton te realiseren. Dat kan bijvoorbeeld in Gent het geval zijn met de productie van tweedegeneratie bio-ethanol en biodiesel.’ 

Beide havens werkten voorheen al samen, bijvoorbeeld in de Bio Base Europe, met een pilotplant in Gent en een trainingscentrum in Terneuzen.