Lees verder
Om de klimaatdoelen van Parijs te halen, moet de chemische industrie in Nederland zich niet alleen richten op de korte termijn; juist de lange termijn is van belang. In haar onlangs gepubliceerde Routekaart 2050 stelt de VNCI dat er nu al volop moet worden geïnvesteerd in het ontwikkelen van technologieën die nog niet rendabel zijn, maar wel nodig om dit doel te halen. Chemport Europe, met de clusters Chemport Emmen en -Delfzijl, ziet daarin een belangrijke rol weggelegd.
Daan Borjeson

Zoals de routekaart ‘Chemistry for Climate – Acting on the need for speed’ van de VNCI stelt, is het technisch mogelijk om de uitstoot in 2050 met 80-95% te verminderen. De echte uitdaging zit hem in de financiën, organisatie en samenwerking om dit doel te halen. De clusters, Chemport Emmen en -Delfzijl bieden kansen. In beide clusters wordt al hard gewerkt aan de uitwerking van concrete plannen.

Chemport Europe:
Changing the nature of Chemistry

Sinds 2017 is Chemport Europe in het leven geroepen als herkenbaar vignet voor de noordelijke chemische industrie. Noord-Nederland maakt daarmee een stap in de zichtbaarheid en herkenbaarheid als belangrijk chemiecluster voor Nederland en daarbuiten. Juist door de bundeling van de krachten van Emmen en Delfzijl neemt het noorden een sterke positie in op het landelijke, Europese en mondiale speelveld. Bovendien biedt het de mogelijkheid om de samenwerking tussen Emmen en Delfzijl te bevorderen en gezamenlijk te investeren in het uitwerken van een economisch gezonde regio.

Chemport Delfzijl

De ambities voor Chemport Delfzijl zijn hoog. Zo ligt er een ambitie om de groenste haven van Europa te worden. Om dat te doen is het wel noodzakelijk dat het huidige economische systeem in het gebied rigoureus wordt aangepakt. Inmiddels is hiervoor door de verschillende partijen in het gebied een industrieagenda gemaakt. Daarnaast is Groningen Seaports onlangs project ZERO gestart. Samen met bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties in het gebied wordt gekeken hoe Chemport Delfzijl kan bijdragen om de CO2 doelstelling te halen.

De volgende stap is een uitvoeringsstrategie waarmee Chemport Delfzijl concreet aan de slag kan om de transitie naar 80-95% minder uitstoot vorm te geven. De inzet is gericht op verschillende sporen: keten-efficiëntie, vergroening van grondstoffen, elektrificatie en innovatieve energieoplossingen, waaronder waterstof.

Chemport Emmen

De ambities voor Chemport Emmen zijn eveneens hoog. Zo wil de regio uitgroeien tot een belangrijke speler in Europa waar het gaat om de productie van vernieuwde groene kunststofproducten en halffabricaten. Van onbeperkt herbruikbare fles tot 100% recyclebaar tapijt. Ook hier geldt dat er veel moet worden aangepakt wil de regio bijdragen aan het behalen van de gewenste CO2 reductie. Helemaal met in het achterhoofd het idee dat de vraag naar kunststoffen de komende jaren alleen maar verder stijgt.

Kortom een dubbele uitdaging. Enerzijds stijgt de vraag van de industrie in dit cluster naar, nu nog vaak, fossiele grondstoffen en anderzijds moet gezocht worden naar nieuwe manieren van produceren. Huidige processen zullen in veel gevallen niet geschikt zijn voor de omslag naar het gebruik van duurzame grondstoffen.

Succesvolle omslag

Voor de regionale industrie betekent dit, naast het zoeken naar nieuwe manieren om te blijven produceren, investeren in productiemethoden die minder belastend zijn voor milieu en klimaat. De regio is zich daar zeker van bewust en ondernemers, kennisinstellingen en overheden werken intensief samen om de omslag te maken. En met succes. Zo is het Emmtec Industry & Businesspark in Emmen landelijk uitgeroepen tot centrum voor innovatie rond chemie, hebben bedrijven zich verenigd binnen het bedrijvennetwerk SUSPACC, werken ondernemers samen met regionale kennisinstellingen aan toegepast onderzoek (HBO) binnen het initiatief Green PAC én wordt de aanwas van human capital geborgd binnen DC Tech (MBO), het duurzame centrum voor groene chemie.

Kortom de bundeling van krachten in het noorden onder de vlag van Chemport Europe versterkt de clusters Emmen en Delfzijl en maakt een noordelijke vuist die in lijn is met de doelen en ambities uit de Routekaart.