Log in
Circulair is helemaal hip. Waren de Circulaire en de Biobased Economie ooit abstracte begrippen, tegenwoordig krijgen ze meer en meer een gezicht. Concrete projecten zoals de bouw van Circl maken circulair tastbaar. Energiebedrijven verbouwen hun elektriciteitscentrales om op biomassa te draaien. CO2 vormt nog wel een bedreiging, maar wordt ook steeds meer gezien als kansrijke grondstof voor de groene chemie. En voor het eerst in de Nederlandse politieke geschiedenis staat de circulaire economie in het regeerakkoord.
Pierre Gielen

Toch heeft Nederland al sinds 2007 een overheidsvisie op de biobased economie (‘De ketens sluiten’). En sinds 2013 ook een idee hoeveel de circulaire en biobased economie in harde euro’s kunnen opleveren, dankzij het TNO-rapport ‘Kansen voor de circulaire economie in Nederland‘. Dr. Ton Bastein is één van de wetenschappers van TNO die aan dit rapport meewerkten en nu nog steeds betrokken bij de evaluatie van het overheidsbeleid en de Transitieagenda’s. ‘Laatst hoorde ik in de wandelgangen dat het eens tijd werd om het rapport uit 2013 te updaten’, zegt hij. ‘Ik kan me niet voorstellen dat het op het gebied van de economische kansen tot heel andere uitkomsten leidt. Sommige dingen in de samenleving veranderen hard, maar andere niet en ik durf wel te zeggen dat onze analyse van toen nog steeds geldig is.’ In het kader van circulariteit heeft TNO in dat rapport onder andere ingezoomd op beschikbare biotische reststoffen, aangegeven tot welke stromen die leiden en…