Lees verder
De een bedenkt grote theoretische concepten, zoals het cultiveren van zeewier rond offshore windparken om biogas te produceren. De ander rommelt in moeders keuken met potten en pannen en maakt een prototype van biobased verpakkingsmaterialen uit oud brood. Zo uiteenlopend kunnen de inzendingen zijn van BISC-E, de competitie die studenten wil motiveren richting ondernemerschap en biogebaseerd denken.
Pierre Gielen

BISC-E ontstond in 2018 in Nederland met deelname van vier Nederlandse teams en twee Deense teams. Universiteiten in andere Europese landen toonden interesse en de Nederlandse organisatoren vroegen het Bio-based Industries Consortium (BIC) om deze nieuwe studentencompetitie te helpen organiseren op Europees niveau tussen nationale winnaars.

Sinds 2019 is het een internationale competitie die openstaat voor studenten aan universiteiten uit heel Europa. Elk land wordt gevraagd om via een nationale competitie of selectie het nationale team aan te wijzen voor de Europese finale. BIC organiseert de Europese finale die plaats vindt tijdens een internationaal BIC evenement. België wees een studententeam van de Universiteit Gent aan om voor de Europese finale 2019 en dit team won de Europese finale in dat jaar. Voor BISC-E 2021 organiseert België een nationale competitie met deelnemende studententeams van verschillende universiteiten

Nationaal coördinator Nathan De Geyter, in het dagelijks leven business developer van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van Universiteit Gent, coachte het winnende team van 2019 en is dan ook nauw betrokken bij het succes van de competitie in België: “Vaak hebben we studenten die zelf met een idee op de proppen komen, maar de expertise missen om te voldoen aan de criteria van BISC-E. Die proberen wij in contact te brengen met andere studenten die bijvoorbeeld wel economische expertise hebben, maar niet per se een idee voor biogebaseerde innovatie. Dat is het idee: multidisciplinaire teams vormen en op die manier de kwaliteit proberen te verbeteren.”

Tastbaar maken

Hoe belangrijk is BISC-E? De Geyter: “Heel belangrijk. Hernieuwbare en biogebaseerde toepassingen vinden meer en meer hun weg naar de markt en ik denk dat er op dit gebied veel potentieel bij studenten zit. Toen we enkele jaren terug begonnen, ging het nog vooral om duurzaamheidsdenken. Dat begint zich nu te vertalen in praktische toepassingen, zowel in de chemie als rond biogebaseerde materialen. BISC-E biedt mogelijkheden om ideeën op dit vlak tastbaar te maken en er concreet mee aan de slag te gaan.”

De 2021 winnaar voor België, LoafFoam bijvoorbeeld won de nationale wedstrijd met een idee dat begon als een project voor de studie van de teamleden. Het prijzengeld wordt nu geïnvesteerd in commercialisatie van het product en het oprichten van een start-up. “Ik denk dat dat de bedoeling is: ondernemerschap promoten en nieuwe bedrijven oprichten.”

Volgens De Geyter zouden er beslist meer studenten kunnen meedoen aan BISC-E. Bijvoorbeeld door het integreren van de competitie in bepaalde vakken die zij toch al moeten volgen. “Vorig jaar kostte het heel wat moeite om teams te vinden voor BISC-E, omdat het een extra uitdaging vormde, bovenop de bestaande studieverplichtingen. Dit jaar zetten we sterk in op het zoeken van raakvlakken met bestaande opleidingen binnen hogescholen en universiteiten, zeker rond project- of ondernemerswerk. Zo kunnen studentenprojecten dienen als voortraject voor BISC-E.”

Kruisbestuiving

Een voor de hand liggende volgende stap zou ook het samenstellen van internationale teams kunnen zijn. Nu is dat niet toegestaan in de nationale competities. Volgens De Geyter wordt er een kunstmatig onderscheid gemaakt, want biogebaseerd onderwijs kent bijna geen landsgrenzen. “We hebben momenteel een Interreg-project lopen rondom training en educatie voor biogebaseerd bouwen. Ook daaruit zouden wij studententeams kunnen rekruteren, maar dat zijn dan wel gemengde teams met Nederlanders en Belgen. Bij de bio-ingenieurs aan de UGent komt zelfs bijna de helft van de studenten uit het buitenland. Het past in de geest van een EU-competitie waarbij samenwerking en multidisciplinariteit een troef zijn. Instellingen in binnen- en buitenland geven allemaal verschillende vakken met een iets ander perspectief, gekoppeld aan eigen onderzoek en eigen sterktes. Dus ik denk dat er veel kracht en potentieel zit in het maken van die kruisbestuiving over landsgrenzen heen.”

“Tegelijkertijd is het voor de bestaande competitie belangrijk om te blijven inzetten op communicatie. UGent organiseert bijvoorbeeld jaarlijks een congres rond het gebruik van hernieuwbare grondstoffen in het kader van bioraffinage: de Renewable Resources and Biorefineries (RRB) conference. Dit wordt beurtelings in België georganiseerd en in een ander Europees land. We hadden het idee om daar de BISC-E finale aan te koppelen, zodat we de studententeams direct met professionals en experts in het veld in contact kunnen brengen. In september dit jaar is het eerstvolgende congres in Aveiro, Portugal. Daar vindt dan ook de Portugese BISC-E finale plaats. Volgend jaar wordt het weer in België georganiseerd en koppelen wij daar onze BISC-E finale aan.”

Toolbox

Verder zou het volgens De Geyter helpen als de deelnemende landen learnings en best practices uitwisselen, maar ook delen met landen die nog niet meedoen. “Het kan zeker helpen als we een soort roadmap of toolbox kunnen presenteren, waarin we laten zien wat de huidige deelnemende landen hebben georganiseerd rond bijvoorbeeld promotie en visibiliteit en misschien zelfs sponsoring. Dat zal dan de drempel verlagen om zelf ook zo’n competitie te organiseren. Eventueel kunnen wij daarbij helpen, want vanuit academische kringen kennen wij de internationale netwerken en weten wij welke universiteiten en hogescholen in bepaalde landen bezig zijn met groene chemie of biogebaseerde materialen.”

Voor BISC-E is echter niet alleen de koppeling met kennis- en onderwijsinstellingen van belang. Minstens zo belangrijk is de inbreng van industriële partners. Zo zitten er bij de nationale competities ook al industriepartners in de jury. “Mogelijk kunnen we op termijn de industrieleden van BIC meer betrekken. Dat zou een interessante insteek kunnen zijn, om de deelname en visibiliteit van de competitie aan te wakkeren. Zeker als bepaalde van die innovaties die studenten bedenken gelinkt kunnen worden aan de businessmodellen van de leden van BIC. Zo kunnen synergieën ontstaan die de studenten, maar ook industrie verder vooruit helpen.”

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met het Bio-based Industries Consortium.

Beeld bovenaan: LoafFoam

De 2021 Belgische BISC-E competitie wordt georganiseerd door de netwerken End-of-Waste/RE-SOURCE.BIO en GREEN-CHEM van AUGent. End-of-Waste is een science-to-business samenwerking die een einde wil maken aan de organische afvalproblematiek. GREEN-CHEM is een netwerk waarbij tientallen internationale partners zijn betrokken, waaronder ook BIC en de Industrie Adviesraad rond innovaties op het gebied van groene chemie.