Lees verder
Om inkopers en "biobased ondernemers" samen te brengen, organiseerde de provincie Zeeland, koploper op gebied van biobased inkopen, samen met CoEBBE en Tebodin begin dit jaar een bijeenkomst ‘Biobased Inkopen: Zo doe je dat!’. Centraal stond de ontwikkeling van een app en een benchmark tool om vraag en aanbod beter op elkaar aan te laten sluiten.
Mariska van Dalen

De bijeenkomst werd geopend door gedeputeerde Van der Maas met de lancering van een animatie waar in 90 seconden op eenvoudige wijze wordt uitgelegd wat biobased producten zijn en waarom de provincie Zeeland biobased inkopen stimuleert. Er zijn ruwweg drie redenen waarom de publieke sector de ontwikkeling van biobased producten zou moeten stimuleren. Ten  eerste omdat het milieutechnisch uiteindelijk beter is en omdat biobased business de lokale economie versterkt.

Daarnaast is, op basis van de praktijkervaringen van de provincie, naar voren gekomen dat biobased producten een meerwaarde kunnen hebben vanwege de extra functionaliteiten, zoals bio-afbreekbaarheid. Goed nieuws, want inkopers kijken niet alleen naar de prijs maar ook levensduur en onderhoud.

Beoordelen is lastig


Biobased inkopen is inspirerend, maar wel uitdagend voor de betrokkenen, zo blijkt uit de praktijkverhalen. Inkopers hebben moeite om de informatie te vinden. Zelfs de machtige Google moet het antwoord vaak schuldig blijven. Als er informatie is, dan vinden inkopers het lastig om deze te beoordelen. De groothandel weet ook niet altijd wat biobased is en zelfs bij productiebedrijven weet de verkoper niet altijd wat bedoeld wordt met biobased. Leveranciers geven vaak aan dat hun producten voldoen aan de vijf indicatoren (zie hieronder). Het is wel van belang dat de informatie gevalideerd wordt door een onafhankelijke partij. Alleen dan kunnen inkopers producten kiezen die een meerwaarde hebben ten opzichte van de aardolie gebaseerde varianten.

App Biobased Inkopen


Daarom heeft de Provincie Zeeland een aantal tools ontwikkeld om inkopers en leveranciers bij elkaar te brengen. Om de beschikbare informatie snel kunnen vinden, is de app Biobased Inkopen (go biobased) ontwikkeld. Hiermee kan de eerder genoemde animatie, het onderzoek, de Biobased collectie van het CoEBBE met een druk op de knop worden gedeeld met marktpartijen.

Om te laten zien hoe biobased producten scoren op de vijf indicatoren ten opzichte van aardolie gebaseerde producten en de meerwaarde zichtbaar te maken (ten opzichte van fossiele pendanten) wordt op dit moment gewerkt aan het ontwikkelen van een interactieve benchmark tool. Via de app wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Benchmark voor asfalt

Inkopers kunnen leveranciers via deze tool uitnodigen om een vragenlijst in te vullen waarna deze wordt gevalideerd door onafhankelijke deskundigen. In de benchmark worden de scores van de biobased producten gekoppeld aan de inkoopcategorieën die overheden hanteren zodat eenvoudig een overzicht gegenereerd kan worden. Op dit moment zijn er tien producten gevalideerd en is er een benchmark van de productgroep asfalt ontwikkeld. De tool heeft als voordeel dat inkopers niet steeds opnieuw het wiel hoeven uit te vinden en minder tijd kwijt zijn aan marktonderzoek. Voor biobased ondernemers is het een mooi portaal om actief in te spelen op vragen vanuit de markt en hun producten zichtbaar te maken. Hierdoor wordt het tastbaar en makkelijker om het te gaan doen, aldus de gedeputeerde Ben de Reu (provincie Zeeland, portefeuille biobased economy).

De vijf indicatoren:

 

  1. Percentage hernieuwbare ingrediënten ten opzichte van de totale massa van de fossiele ingrediënten.
  2. Verbetering van de functionaliteit en technische prestaties van het product door biobased ingrediënten ten opzichte van de fossiele ingrediënten.
  3. Mate waarin de CO2-voetafdruk verbetert ten opzichte van de fossiele producten.
  4. Inzicht in de kosten/opbrengsten gedurende de levenscyclus van het product (TCO berekening conform de European tender Directive 2014/24/EU).
  5. Inzicht in einde toepassingsduur (o.a. composteerbaarheid, biodegradeerbaarheid, herbruikbaarheid via berekening conform “cradle to cradle standard version 3.1″)