Lees verder
De hoogovens van ArcelorMittal in Gent gaan straks tot de schoonste van Europa behoren. Samen met het Amerikaanse LanzaTech bouwt het staalbedrijf een €150 miljoen kostende 'Carbon Smart' installatie, waarmee koolstofemissies van de hoogovens worden opgevangen en omgezet in bio-ethanol. Het is een stap voorwaarts in het circulair maken van de staalproductie.

ArcelorMittal gaat hiertoe een gasconversieproces gebruiken dat is ontwikkeld door LanzaTech. Daarin worden microben gebruikt die zich voeden met koolstofmonoxide om bio-ethanol te produceren.

Hoogwaardige toepassing

Volgens Jan Cornelis, Country Manager Belgium bij ArcelorMittal, is het opvangen van gassen van hoogovens, staal- en cokesproductie al langere tijd gebruikelijk in moderne staalfabrieken. ‘Die gassen worden momenteel vaak gebruikt voor minder hoogwaardige toepassingen, zoals het produceren van warmte en elektriciteit.’ Dat er met behulp van microben ook bio-ethanol kan worden gemaakt, was reeds aangetoond op lab- en pilotschaal. ‘Onze grootste technologische uitdaging is nu het op een efficiëntie manier opschalen van de technologie tot commerciële schaal.’

De bio-ethanol uit dit proces kan ethanol uit landbouwgewassen als suikerbieten, granen en mais vervangen in Super 95/E10 benzine, want de EU wil het gebruik van voedselgewassen voor deze toepassing op termijn verbieden. In tweede instantie is bio-ethanol te gebruiken als brandstof voor zwaar wegtransport, scheepvaart en luchtvaart. Daarnaast kan het worden gebruikt voor de productie van chemische bouwstenen voor duurzame plastics, zoals ethyleen en propyleen.

Afvalvrij bedrijf

Inmiddels zijn de engineering en het design van het proces afgerond en de grote componenten en installaties besteld. Ook de grondwerken van de site zijn afgerond. Eind 2018 wordt gestart met de funderingswerken. Midden 2020 kan de fabriek naar verwachting in gebruik worden genomen. Het zal dan de eerste in zijn soort zijn op industriële schaal in Europa, met een productie van 80 miljoen liter bio-ethanol per jaar.

De technologie zal bij succes ook worden uitgerold over andere fabrieken. Het is een belangrijke stap om de rol van staal in de circulaire economie te versterken. ArcelorMittal heeft de ambitie een volledig afvalvrij bedrijf te worden. Op termijn zullen alle materialen die worden gebruikt of ontstaan tijdens de productie van staal worden teruggewonnen, behandeld en hergebruikt in de productieketen of als grondstof dienen voor andere sectoren. Om kennis en ervaringen hierover uit te wisselen, onderhoudt ArcelorMittal intensieve contacten met Flanders Biobased Valley en de universiteiten.