Lees verder
VEGETALGAE is een kennisplatform gefinancierd door KU Leuven met als doel het verzamelen van wetenschappelijke kennis omtrent de mogelijke toepassing van microalgen in groente- en fruitgebaseerde dispersies. De resultaten van het onderzoek sinds de start in 2014 zullen nu gepresenteerd worden aan industriële partners via een Industry Advisory Platform.

Het onderzoek is gericht op het aanrijken van levensmiddelen met (fotoautotrofe of heterotrofe) microalgen, zowel als geëxtraheerde olie alsook biomassa, ter verbetering van de nutritionele waarde (in termen van omega-3 langketen polyonverzadigde vetzuren) en de functionele eigenschappen (reologie, structuurvormend potentieel) van deze aangerijkte levensmiddelen, binnen de grenzen van aanvaardbaarheid voor de consument (aroma, kleur).

De focus ligt op groente- en fruitgebaseerde producten, maar de behaalde resultaten zijn eveneens relevant voor aanrijking van andere levensmiddelen.

Doel van deze meeting is:

  • communiceren van wetenschappelijke resultaten over het potentieel van microalgen in voeding;
  • verzamelen van input en feedback van industriële partners;
  • brainstormen omtrent mogelijkheden voor opvolgprojecten en/of samenwerkingen.
Programma
15-06-2018 10:00Welkom met koffie
15-06-2018 10:30What you should know about microalgae
15-06-2018 11:00Vegetalgae: the research framework
15-06-2018 11:30Microalgal biomass in food: disturbing the food structure or functioning as a thickening agent?
15-06-2018 12:30Lunch
15-06-2018 13:30How to apply microalgae as a source of omega-3 fatty acids without compromising the oxidative stability?
15-06-2018 14:30Use of microalgae in food: what is the current status and what is allowed?
15-06-2018 15:30Discussie en conclusie
15-06-2018 16:00Receptie