Lees verder
Green PAC houdt op donderdag 16 februari een netwerkbijeenkomst. Het kenniscentrum voor (groene) kunststoffen, vezels en composieten legt de nadruk op publiek-private samenwerking. Vanuit die gedachte zal tijdens de bijeenkomst stil worden gestaan bij de grote uitdagingen die er de komende jaren aan komen en hoe deze vorm te geven.

De bekende architect Thomas Rau zal tijdens de de middag een lezing geven. Rau wordt de meest radicale bouwmeester van Nederland genoemd. Hij ontwerpt gebouwen die energie produceren in plaats van gebruiken en tekende voor het eerste ‘circulaire’ gebouw van Europa. Zijn motto is ‘guided by the future’, hij laat zich leiden door wat er in de toekomst nodig is en niet door wat op dit moment haalbaar is.

Verder zal tijdens de middag stil worden gestaan bij enkele voorbeelden van Green PAC bedrijven en projecten.

Green PAC

Drie jaar geleden kregen Stenden Emmen en Windesheim Zwolle vanuit de Topsector Chemie de status van COCI en iLab. De COCI status voor Emmen en de iLab status voor Zwolle. Met deze toewijzing hebben beide hogescholen hun krachten gebundeld binnen het initiatief Green PAC.