Lees verder
Het evenement Fueling the Future with Renewable Gasses biedt de mogelijkheid om nieuwe internationale samenwerkingsverbanden op te zetten, op het gebied van waterstof, brandstofcellen, elektrolyse, vergassing, smart grids, innovatieve oplossingen voor mobiliteit, compressie en energieopslag.

Organiserende partners Energy Valley, het Ontwikkelingsbedrijf NHN, de Northern Connections-projectpartners en het Enterprise Europe Network brengen bedrijven, onderzoek en overheid samen die zich bezighouden met de uitdagingen in verband met hernieuwbare gassen in de energietransitie. Deelnemers uit meerdere Europese landen zullen aanwezig zijn.

Living Labs

De belangrijkste focus van dit matchmaking-evenement is gecentreerd rond het Living Labs-concept. Voor dit evenement presenteren zich twee Living Labs met meerdere innovatie-uitdagingen:

  • Living Lab Hoogeveen: wil een (techno-economische) blauwdruk en bijbehorende technologieën leveren voor de warmtevoorziening van 80 huizen in Nijstad-Oost op 100% waterstof (H2), gebaseerd op werken met een waterstof-cv-ketel.
  • Living Lab Alkmaar: heeft als doel innovaties in de keten van biomassavergassing, waterstofdragers te ontwikkelen en op de markt te brengen en een blauwdruk voor vloeibaar waterstof in de transportsector te ontwikkelen, van productie tot eindgebruiker.

Neem deel om direct contact op te nemen met de projectontwikkelaars van zowel Living Labs als innovatieve oplossingen te pitchen tijdens de workshops of in één-op-één B2B-vergaderingen.

NEXTGENP2H2

De dag na het evenement, op 13 september 2019, kunnen deelnemers de site van Research Center ECN part of TNO in Petten bezoeken, waar de eerste Nederlandse 50 KW PEM electrolyzer NEXTGENP2H2 officieel in gebruik wordt genomen.