Lees verder
De mobiliteitssector staat voor een grote opgave. De CO2-uitstoot moet in 2050 met maar liefst 90% omlaag ten opzichte van 1990. Daarom moeten we met grote urgentie als samenleving de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verkleinen, en de hele transportsector ‘decarboniseren’. Dit seminar op 13 oktober aanstaande, gaat over het belang van een transitie naar fossielvrij transport en de belangrijke rol die duurzame biobrandstoffen daarin hebben.

Bij het versneld terugbrengen van de uitstoot van broeikasgassen blijven de huidige voertuigen en schepen met een verbrandingsmotor niet buiten schot. Zeker de moderne motoren kennen de mogelijkheid om over te schakelen naar ‘low and no carbon’ brandstoffen.

Wereldwijd werken verschillende universiteiten en instituten, waaronder een team van de TU Eindhoven, aan de ontwikkeling van emissieloze verbrandingsmotoren. Daarmee kan de verbrandingsmotor in de opdracht om CO2- te reduceren een belangrijke rol spelen.

Voor het zware transport, in wegverkeer, lucht- en scheepvaart, zijn nog lang vloeibare en gasvormige brandstoffen nodig vanwege de benodigde energievermogens en de grote afstanden die deze voertuigen afleggen. Deze brandstoffen hebben de gewenste hoge energie-inhoud per volume. Het is daarom onvermijdelijk om in deze transportsegmenten biobrandstoffen in te zetten die de fossiele brandstoffen kunnen vervangen. Hiervoor is op grote schaal duurzaam geproduceerde biomassa noodzakelijk.

Programma

Het seminar wordt geleid door John Grin, onafhankelijk voorzitter van het Platform en professor ‘policy science and system innovation’ aan de Universiteit van Amsterdam
Verder komen aan bod:

  • ‘De ontwikkeling van de emissieloze (!) verbrandingsmotor’, Bart Somers, Associate-professor TU Eindhoven en onafhankelijk bestuurslid
  • ‘Greentruckfuels voor goederentransport’, Rob Aarse, Transport en Logistiek Nederland
  • ‘Visie op inzet hernieuwbare brandstoffen’, Marc Londo, Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie
  • ‘Naar een masterplan terugdringen CO2-uitstoot in de scheepvaart’, Dirk Kronemeijer, GoodFuels

Toegang tot het seminar is gratis. De exacte locatie wordt later bekendgemaakt.