Lees verder
Het Platform Duurzame Biobrandstof (PDB) organiseert op 17 april een workshop over hernieuwbare koolstofarme brandstoffen en motorontwikkelingen die bijdragen aan een CO2-neutrale mobiliteit van de toekomst.

E-brandstoffen, soms genaamd elektrofuels, zonnebrandstoffen of power-to-X-brandstoffen worden bij voorkeur geproduceerd uit hernieuwbare elektriciteit en CO2. Met elektrolyse wordt de energie van de elektriciteit overgedragen via waterstof gekoppeld aan koolstof tot koolwaterstoffen met een hoge energiedichtheid. Deze brandstoffen zijn goed geschikt voor aandrijftreinen en de bestaande infrastructuur voor gassen of vloeistoffen.

Energie-opslag

Vloeibare en gasvormige energiedragers zijn ook een zeer effectief middel voor het transporteren en opslaan van grote hoeveelheden energie. Daarom bieden hernieuwbare brandstoffen oplossingen voor andere sectoren zoals energie en warmte. Tegelijkertijd zijn bioraffinage en e-raffinaderijen essentieel voor het leveren van groene bronnen voor de chemische industrie. Daartoe is een sectoroverschrijdend programma nodig om gebruik te maken van de voordelen die hernieuwbare brandstoffen bij de energietransitie spelen. Een toegewijd kennis- en innovatieprogramma helpt om deze belangrijke economische kans voor Nederland te realiseren.

Dit programma ontvangt een financiële bijdrage van NWA (Nationale Wetenschapsagenda)