Lees verder
Cefic heeft samen met de Europese Innovatieraad (EIC) van de Europese Commissie een tweedaags hybride matchmaking-evenement georganiseerd, waaraan meer dan 20 van de grootste chemische bedrijven en verenigingen en meer dan 70 door de EIC gefinancierde startups deelnemen.

Innovatie staat hoog op de agenda van de chemische industrie, aangezien de sector een dubbele uitdaging moet aangaan. Een uitdaging die van de industrie verlangt dat zij overschakelt op een groen en digitaal Europa, maar ook dat zij circulair wordt en voldoet aan de Chemicals Strategy for Sustainability. In dit licht heeft Cefic samen met de Europese Innovatieraad (EIC) van de Europese Commissie een tweedaags hybride matchmaking-evenement georganiseerd, waaraan meer dan 20 van de grootste chemische bedrijven en verenigingen en meer dan 70 door de EIC gefinancierde startups deelnemen. Het evenement wordt georganiseerd door InQbet.

Dag 1: openbaar

Tijdens een middagsessie zullen beleidsmakers, academici, het bedrijfsleven en start-ups hun standpunten delen over hoe de weg kan worden gebaand naar een groen en digitaal Europa. De agenda zal ruimte bieden voor interactieve discussies rond Future Chemistry, en:

  • Of het synoniem is met de EU Green Deal
  • Hoe het EIC als krachtcentrale fungeert
  • Hoe de chemische industrie kan helpen de weg te effenen
  • Zie Cefic’s directeur-generaal Marco Mensink, Solvay’s CEO Ilham Kadri, en vele anderen in actie.

Dag 2: Alleen voor leden

Kijk hoe innovatie ontstaat op dag 2, wanneer de startups hun oplossingen zullen pitchen op vijf gebieden die de weg zullen helpen effenen naar een groen en digitaal Europa:

  • Gezondheid, veiligheid en milieu : innovatieve benaderingen en technologie om de functionaliteit van en veiligere en weinig gevaarlijke stoffen aan te pakken voor een schoon gezond ecosysteem en milieu.
  • Circulaire economie : Bevorderen van de overgang van een lineaire economie naar een circulaire economie met een beter gebruik van materialen, chemische recycling en alternatieve hulpbronnen.
  • Vermindering en hergebruik van CO2: Nieuwe technologieën die de overgang naar koolstofneutraliteit mogelijk maken met bijvoorbeeld CO2 Valorisatie of Power-to-X.
  • Digitale transformatie in de chemische industrie: Adopteer digitale oplossingen voor het verminderen van afval, het optimaliseren van de productie of operaties op afstand om nieuwe groeikansen te ontsluiten. Dit omvat blockchain- en AI-oplossingen (bv. digitale paspoorten) en chemicaliën-als-diensten.
  • Groene productielocaties mogelijk maken: Ontwikkel innovatieve oplossingen om de water-, energie- en afvalvoetafdruk van productielocaties te verkleinen.

Beeld: Suwit Ngaokaew/Shutterstock