Lees verder
BouwCirculair, het platform voor circulair denken en doen in de infrasector, organiseert op 10 oktober een congres rondom het thema Circulair Doen.

Het congres fungeert als een ontmoetingspunt voor iedereen die zich verantwoordelijk voelt voor circulair denken en doen binnen de eigen organisatie. Er kan een keuze worden gemaakt uit verschillende thema’s met 21 compacte en informatieve kennissessies en een Lagerhuisdebat over de stand van zaken rond duurzaam asfalt.

Onderwerpen die aanbod komen zijn Aanbesteden en Contracten, Beton (geopolymeren) en Asfalt, Sloop en Recycling, LCA’s en MKI’s, Vrijkomende materialen, etc. en in de middag 15 pitches uit het CROW Infra-Innovatie Netwerk. Naast de onderwerpen uit de GWW-sector wordt er ook nadrukkelijk aandacht gegeven aan circulariteit in de woningbouw. Onder andere in samenwerking met MADE, het kenniscentrum voor metselwerk, wordt hier invulling aan gegeven.