Overijssel. Een prachtige provincie om te wonen, te werken en te recreëren. Als provincie vinden wij het belangrijk dat iedereen zich kan ontplooien. Dat er werk is en ruimte om te ondernemen. Dat er fraaie natuur is en dat je kunt recreëren en wonen in een plezierige omgeving.

Wij zorgen ervoor dat de wegen niet dichtslibben, innovaties kansen krijgen, het openbaar vervoer goed functioneert en dat er goede voorzieningen zijn in de stad én op het platteland. Met elkaar maken we Overijssel iedere dag een stukje leefbaarder, mooier, veiliger en beter bereikbaar. Dat doen we door samen te werken met gemeenten, waterschappen, het Rijk, maatschappelijke instanties en jou als inwoner. Samen bepalen wij de toekomst van ónze provincie.