De Federatie Bio-economie Nederland wil bijdragen aan de transitie van een economie die gebaseerd is op fossiele grondstoffen naar een bio-economie waarin groene grondstoffen duurzaam geproduceerd en optimaal benut worden. Daarvoor is een beter investeringsklimaat nodig. Met duidelijke kaders voor duurzaamheid. Met een ambitieus overheidsbeleid dat de bio-economie vooruit helpt. En met bedrijven die willen investeren in betere samenwerking binnen de hele ‘biomassaketen’: van de land- en bosbouw tot de verwerkers, de producenten, de consumenten en de afvalverwerkers. Daarbij zijn ondernemers nodig maar ook nieuwe kennis of technologie. En er is tegenspraak nodig. Want er is geen uitgestippeld pad naar een groene economie. Tijdens de transitie zullen er nieuwe vragen ontstaan, bijvoorbeeld over de beschikbaarheid van groene grondstoffen, over de gevolgen voor ecosystemen of over de voedselzekerheid van de groeiende wereldbevolking. En die vragen verdienen een weloverwogen antwoord.

De Federatie stelt zich ten doen om de transitie naar een duurzame bio-economie te begeleiden en te versnellen. Dat doen we door wetenschappelijke kennis te benutten, maar ook de ervaringen van bedrijven en bijvoorbeeld NGO’s. Kennis en ervaring willen we omzetten in bruikbare, praktische handvatten voor beleid. We willen investeren in netwerken, in samenwerking binnen ketens en in een constructieve dialoog.

De Federatie Bio-economie Nederland nodigt bedrijven, kennisinstellingen, NGO’s, brancheorganisaties, onderwijsinstellingen, zelfstandigen en studenten uit om zich aan te sluiten. Hetzelfde geldt voor bestaande initiatieven en samenwerkingsverbanden op het terrein van biobased of de bio-economie. Er zijn tot nu toe zo’n 100 bedrijven, samenwerkingsverband en kennisinstellingen betrokken zijn de Federatie.