Lees verder
Zuiveringsbedrijf Waterstromen BV uit Lochem en Lichtenvoorde heeft met partners een innovatieve methode onderzocht om kunstmest en bodemverbeteraar te maken uit biologische industriële reststromen (BIR).
Redactie / Lichtenvoorde

In de verwerkingsinstallatie van Waterstromen/BIR in Lichtenvoorde worden vooral reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie vergist. Dit levert per jaar circa 5 miljoen kubieke meter biogas, waarmee 15.000 MWh groene elektriciteit en warmte wordt geproduceerd. Ook komt jaarlijks ongeveer 40.000 ton vergist organisch materiaal uit de installatie vrij. Het materiaal is rijk aan organische vezels, maar bevat nog ruim 9% stikstof per kilogram droge stof.

Met een zogeheten stikstof-stripper is dit naar verwachting te verlagen tot minder dan 1%. Van het stikstof kan vervolgens kunstmest worden gemaakt, terwijl het restmateriaal ideaal is als bodemverbeteraar. De Achterhoekse en Duitse agrarische sector heeft voor de verduurzaming grote behoefte aan dergelijke organische bodemverbeteraars. Waterstromen overweegt dan ook te investeren in een stikstof terugwin-installatie. Daarover valt later dit jaar een besluit.

Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met de Stichting Biomassa, Nijhuis Saur Industries, Waterschap Rijn en IJssel en de FH Münster. Dit onderzoek is in het kader van het INTERREG VA-programma Deutschland-Nederland mede gefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), de provincie Gelderland en de Regio Achterhoek.

Lees meer op de website van Waterstromen.

Beeld: aleknext/Shutterstock