Lees verder
De aarde warmt op en dat komt door de mens. Dat stelt het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 'ondubbelzinnig' vast in het nieuwste klimaatrapport dat vandaag (9 augustus 2021) verschijnt.
Redactie / New York City

Gemiddeld, over de hele aarde gemeten, staat de thermometer nu 1,1 graad hoger dan een eeuw geleden. Boven zee is dat 0,9 graden, boven land 1,6 graden. De gevolgen zijn zichtbaar: meer en extremere hittegolven, meer overstromingen, meer verdroging en bosbranden en een zeespiegel die nog tientallen jaren door blijft stijgen, in het ongunstigste geval tot zo’n 2 meter boven het huidige peil.

Of de opwarming beperkt blijft of doorschiet naar zelfs 5,7 graden in 2100, is onvoorspelbaar, zeggen de klimaatwetenschappers. De mens speelt hier een grote rol in. Maar abrupte en onomkeerbare gebeurtenissen, zoals het smelten van de permafrost, het stilvallen van oceaanstromingen of het uitdrogen van bossen, kunnen ook een domino-effect hebben, waardoor de opwarming nog veel sneller gaat. Het IPCC schetst een doemscenario waarbij een niet te stoppen stortvloed aan natuurrampen wordt veroorzaakt, waar niets meer tegen valt te doen.

In het meest optimistische scenario is het volgens de klimaatwetenschappers wel nog mogelijk om de doelstelling van ‘Parijs’ uit 2015 te halen: 1,5 graad opwarming gemiddeld. Daarvoor moet de broeikasgas-uitstoot in 2030 dan wel echt zijn gehalveerd en in 2050 op nul uitkomen.

Het klimaatrapport is te vinden op officiële de website van het IPCC (momenteel onbereikbaar).

Beeld: stockpexel/Shutterstock