Lees verder
Waterschap Scheldestromen heeft in Borssele praktijkproeven opgestart met twee nieuwe soorten circulaire, biobased oeverbeschoeiing. Ook in Middelburg loopt een proef.
Redactie / Borssele

Het gaat om producten van winnaars van de Circulaire Innovatie Challenge die wordt georganiseerd door de Unie van Waterschappen:

  • BESE-elements van Bureau Waardenburg (foto): een biobased en biologisch afbreekbare structuur en bescherming van oeverbeplanting gemaakt uit Zeeuws aardappelzetmeel. Wanneer de beplanting stevig genoeg is om de oevers vast te houden, breken de elementen vanzelf af.
  • Een natuurvriendelijke oeverbeschoeiing van NETICS, gemaakt van lokaal opgewerkte grond, verstevigd met een zogenoemde binder. Daardoor ontstaat een harde maar tegelijkertijd doorgroeibare toplaag, die zowel de oevers beschermt als de plantengroei stimuleert.

Biobased palen en doek

Het waterschap gaat beide toepassingen twee jaar lang monitoren in Borssele, om te kunnen bepalen of opschaling daarna tot de mogelijkheden behoort. Daarnaast test het waterschap langs een waterloop in Middelburg tachtig meter oeverbescherming met biocomposiet palen en biobased doek. In de twee meter lange palen is bermgras verwerkt. Het waterschap maait veel bermen langs wegen en is op zoek naar een duurzame bestemming voor het maaisel. Normaalgesproken worden deze palen van hout gemaakt. Het biobased doek is gemaakt van resten van maisplanten.

Waterschap Scheldestromen werkt aan een energieneutraal waterschap per 2025, draagt waar mogelijk bij aan de circulaire economie en is partner in het Zeeuwse energieakkoord, dat zorgt voor een samenhangende regionale klimaatvisie en -aanpak.