Lees verder
De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) is blij met de stevige klimaatambitie die deze week is gepresenteerd in het nieuwe regeerakkoord. Samen met de regering wil de VNCI een belangrijke bijdrage leveren aan de transitie naar een duurzame samenleving.
Redactie Den Haag

De VNCI onderstreept het door de nieuwe regering erkende belang om oog te hebben voor de internationale concurrentiepositie en het vestigingsklimaat van Nederlandse chemiebedrijven. Juist in deze transitiefase is het daarbij van cruciaal belang dat internationaal opererende bedrijven worden gecompenseerd voor de hogere klimaatkosten.

VNCI-directeur Colette Alma: “Met de voorgestelde ambitie wil het kabinet Rutte III invulling geven aan de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs. Ook de chemische industrie maakt hier werk van en ziet in het voorgestelde beleid duidelijke aanknopingspunten om samen te werken. Wij kunnen ons goed vinden in de focus die gelegd wordt op CO2-reductie. Maar nu Nederland kiest voor een eigen aanvulling op EU-beleid, is het cruciaal dat de regering ervoor kiest om bedrijven die internationaal concurreren te compenseren voor de hogere klimaatkosten. Voor de vereiste transitie met groei van welvaart en banen is het van belang dat chemiebedrijven juist in deze fase internationaal competitief kunnen blijven.”

Chemie als oplossing

De chemische industrie biedt volgens de VNCI volop mogelijkheden voor het creëren van een duurzame samenleving. ‘De samenleving profiteert ervan als de chemie energie, grondstoffen en producten verduurzaamt. Hierdoor komen geavanceerde en innovatieve materialen op de markt die bijdragen aan minder CO2-uitstoot. Denk aan verbeterd isolatiemateriaal voor gebouwen, batterijen voor elektrische auto’s en veilige voeding’, aldus de VNCI.

Agenda voor 2050

Om inzichtelijk te maken hoe de chemische industrie invulling kan geven aan de afspraken van Parijs, presenteert de VNCI binnenkort de ‘Routekaart 2050’. Dit wordt een innovatieagenda van de chemische industrie op het gebied van verduurzaming. De VNCI zal deze Routekaart op korte termijn aanbieden aan de nieuwe minister van Economische Zaken en de minister voor Klimaat.

Alma: “Als we nu vaart maken, moedige keuzes maken en durven te excelleren, zal ons land zijn bijdrage aan het akkoord van Parijs leveren en kunnen we wereldwijd koploper worden in de klimaattransitie. Dankzij onze ligging, opleidingen en juiste mentaliteit hebben we als klein land de goede uitgangspositie voor deze grote omslag én voor een gezonde en veilige toekomst van onze chemische industrie. Samen met het nieuwe kabinet gaan we de schouders eronder zetten om de ambitieuze doelen te kunnen behalen.”