Lees verder
Na advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) en de Milieu- en Natuurraad, wijzigt de Vlaamse overheid opnieuw principieel haar Engergiebesluit.
Brussel

Het gaat om technische wijzigingen aan de certificatentoekenning en de invoering van biomassacertificatie. Daarnaast om wijziging van duurzaamheidscriteria voor vaste en gasvormige biomassa en van Indirect Land Use Change-voorwaarden. Over dit wijzigingsbesluit wordt nu nog advies ingewonnen van de Raad van State.

Voor meer informatie:

  • Adviesrapport SERV, SALV en MiNa-raad
  • Wijziging Energiebesluit Vlaamse Regering