Lees verder
Het programma Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie (VEKI) van de Topsector Energie is uitgebreid van € 28 miljoen naar € 82 miljoen, meldt adviesbureau PNO Consultants. Dit betekent dat er weer aanvragen kunnen worden ingediend.
Redactie / Den Haag

De VEKI-subsidie is interessant voor bedrijven die bezig zijn met het verminderen van CO2-emissie en andere broeikasgassen met technieken die al eerder bewezen zijn. Hieronder valt bijvoorbeeld de chemische industrie, én van de negen topsectoren in Nederland en een prominente sector die bij veel verschillende industrieën is betrokken: van duurzame procestechnologie tot de overgang naar biobased feedstock, tot het hergebruik en recyclen van afvalstromen, tot de productie van advanced materials.

Het is een populaire subsidie: de eerst tranche van € 28 miljoen was al volledig toegewezen. Dankzij de uitbreiding van het budget zijn er nu weer nieuwe aanvragen mogelijk. Projecten moeten vallen onder een van de volgende thema’s:

  • energie-efficiëntie (energiereductie bij de eigen bedrijfs-/productieprocessen)
  • recycling en hergebruik van afval
  • lokale open infrastructuurvoorzieningen
  • overige CO2-reducerende maatregelen die verder gaan dan de EU-milieunormen

Een individuele onderneming uit de industrie die voor eigen rekening en risico een project uitvoert, kan de subsidie aanvragen. Aanvragen indienen kan tot en met 14 december 2021 om 17:00 uur. Subsidieverstrekker RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) beoordeelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Kijk voor meer informatie op de website van PNO Concultants.

Beeld: Farizun Amrod Saad/Shutterstock