Lees verder
De Federatie Bio-economie Nederland (FBN) wil meer inzicht in de succes- en faalfactoren van ondernemers in de bio-economie. Daarom gaat Ton Voncken van Bio Transitie Consultants (voorheen Bio Treat Center) op verzoek van de Federatie zo’n 80 ondernemers ondervragen naar hun ervaringen.
Redactie / Den Haag

In de verkenning wordt onderscheid gemaakt tussen startende bedrijven en gevestigde ondernemers en tussen grote en kleine bedrijven. Ook wordt gekeken naar de bedrijfsactiviteiten: primaire productie, inzameling en eerste verwerking van biomassa, of het op het op de markt brengen van een biobased eindproduct. Verder worden er diverse ketens onderscheiden: biobased bouwmaterialen, biobased chemie, groene eiwitten voor feed en food, hoogwaardige biobased energietoepassingen (groen gas/biobrandstoffen) en bodemvoeding.

De uitkomsten van het onderzoek kunnen volgens de Federatie leiden tot aanbevelingen aan de nieuwe regering. Het ministerie van LNV steunt de verkenning en betaalt er aan mee.

Ondernemers in de bio-economie die willen meedoen aan het onderzoek, worden van harte uitgenodigd om zich aan te melden via een e-mail aan Ton Voncken, via de link hieronder.

Beeld: kung_tom/Shutterstock