Lees verder
Kunststoffen vertonen de sterkste productiegroei van alle bulkmaterialen en zijn nu al verantwoordelijk voor 4,5% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Als er geen nieuw beleid wordt gevoerd, is een verdubbeling te verwachten van de wereldwijde vraag naar kunststoffen tegen 2050 en meer dan een verdrievoudiging tegen 2100, met een bijna even grote toename van de CO2-uitstoot.
Redactie / Delft

Door een circulaire biobased plasticindustrie volledig te voorzien van emissievrije elektriciteit, en door af te zien van afvalverbranding, kan het tij worden gekeerd. De sector kan uiteindelijk zelfs uitgroeien tot een vorm van koolstofopslag. Dit constateren onderzoekers van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), de Universiteit Utrecht, de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) en TNO in vakblad Nature.

De onderzoekers analyseren drie alternatieve CO2-emissiereductiepaden voor de mondiale kunststofsector tot 2100, die de hele levenscyclus van productie tot afvalbeheer bestrijken. Uit de resultaten blijkt dat een combinatie van het gebruik van biomassa en het storten van afval door middel van biobased koolstofvastlegging in kunststofproducten op lange termijn tot negatieve emissies kan leiden.

Een circulaire economie zonder een extra impuls voor de bio-economie vermindert het grondstoffenverbruik met 30% en zorgt voor 10% meer emissiereductie vóór 2050, terwijl het potentieel van negatieve emissies op lange termijn wordt beperkt. Een circulaire bio-economie die recycling combineert met een hoger gebruik van biomassa kan de sector uiteindelijk omvormen tot een netto koolstofput, terwijl tegelijkertijd het storten van afval geleidelijk wordt afgeschaft en het verbruik van hulpbronnen wordt verminderd.

Lees meer in het artikel in Nature.

Beeld: DJ Srki/Shutterstock