Lees verder
Aan het eind van dit jaar heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) haar advies klaar over het stimuleren van de overgang naar een circulaire economie. SER-voorzitter Mariëtte Hamer heeft dat gemeld aan demissionair staatssecretaris Sharon Dijksma (Milieu). Dat meldt Nieuwe Oogst op haar website.
Redactie / Den Haag

Begin december vorig jaar heeft het kabinet aan de SER gevraagd om zich over de circulaire economie te buigen. Het advies moet zich vooral richten op de mogelijkheden om belastingregels, heffingen, subsidies en andere financiële prikkels beter te richten op de transitie van de huidige naar een circulaire economie.

In een brief aan Dijksma schrijft Hamer dat er in het afgelopen half jaar vooral is geïnventariseerd, in samenwerking met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Centraal Planbureau en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

De komende maanden komt de SER met een aantal rapporten die de basis vormen voor het advies. In september verschijnt er een rapport van het PBL over fiscale vergroening met het oog op de circulaire economie. Laten volgen notities over specifieke ketens binnen de circulaire economie en een achtergrondstudie over arbeidsmarkteffecten van eventuele veranderingen. In december stelt de SER een definitief advies op voor het kabinet.