Lees verder
Het 'Fit for 55' pakket dat de Europese Commissie deze week presenteerde, omvat een groot aantal energie- en klimaatvoorstellen om de uitstoot in de EU tegen 2030 met 55% te verminderen. Biomassa houdt daarin een rol in de energiemix.
Redactie / Brussel

Eurocommissaris Frans Timmermans verklaarde dat het daarbij wel nadrukkelijk gaat om biomassa uit resthout, waarbij het principe van cascadering wordt toegepast. Het betekent dat houtige biomassa eerst gebruikt moet worden op een manier die de hoogste economische en milieuwaarde oplevert.

De Europese Commissie bevestigt tegelijkertijd haar commitment om alle Europese oerbossen, veengebieden en wetlands te beschermen. Op die plekken mag geen biomassa worden gewonnen. Daarom bevat het Fit for 55 pakket ook nieuwe wetsontwerpen voor de bosbouw in Europa, met strengere en transparantere bestuursregels. Kleinere bio-energiecentrales moeten ook aan de strengere uitstoot-eisen gaan voldoen die voor grotere centrales al gelden. Na 2026 is geen subsidie meer mogelijk voor houtgestookte elektriciteitscentrales.

Het plan wordt overigens zowel bekritiseerd door milieu-organisaties, die het niet ver genoeg vinden gaan, als door de bosbouwindustrie, die zegt dat het plan voorbijgaat aan de economische rol van bossen. Landen met een grote bosbouwsector, zoals Finland en Zweden, verzetten zich tegen het plan van de Commissie. Ze krijgen daarbij mogelijk steun van andere grote Europese landen, zoals Frankrijk.

Koolstoflekkage

Een ander geheel nieuw wetsontwerpen betreft de aanpassing voor koolstof aan de grens (CBAM), bedoeld om koolstoflekkage te voorkomen. Die kan optreden als industrieën hun productie naar het buitenland verplaatsen omdat ze daar minder betalen voor CO2-emissies, waarna ze hun producten vervolgens goedkoop in de EU kunnen verkopen.

De Europese Commissie wil daarom een importheffing op niet-duurzame producten. De maatregel heeft specifiek betrekking op cement, meststoffen, ijzer en staal, aluminium en elektriciteit. Deze bescherming van de interne markt zou volgens de regels van de Wereldhandelsorganisatie WTO wel betekenen dat Europese bedrijven niet langer gratis emissierechten mogen ontvangen onder de ETS. Dat zou namelijk dubbele steun aan de eigen industrie betekenen.

Groene brandstoffen

Verdere nieuwe wetsontwerpen zijn gericht op sociale faciliteiten voor klimaatactie, het verplicht bijmengen van biobrandstoffen en e-brandstoffen bij vliegtuigbrandstof en het koolstofarmer maken van de scheepvaart door het gebruik en de productie van duurzame alternatieve brandstoffen op te voeren.

Ook zal een aantal bestaande wetten worden herzien, waaronder het ETS-systeem voor emissierechten, de LULUCF regels inzake landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw en de richtlijn hernieuwbare energie (RED).

Meer informatie is te vinden op de website van de Europese Commissie.

Beeld: EC – Audiovisual Service