Lees verder
De Universiteit Antwerpen (UAntwerpen) gaat onderzoek doen naar het gebruik van plasmareactoren bij de productie van kunstmest. Die zouden de grondstof voor kunstmest uit lucht kunnen halen, op een erg energiezuinige manier. De European Research Council (ERC) van de Europese Commissie heeft daarvoor een 'proof of concept' beurs van €150.000 toegekend.
Redactie / Antwerpen

Prof. Annemie Bogaerts, verbonden aan het Departement Chemie van UAntwerpen gaat het onderzoek leiden. Zij ziet een toekomst voor zich waarin boeren hun eigen kunstmest kunnen produceren, met een plasmareactor op de boerderij. Daarmee is omgevingslucht, die stikstof en zuurstof bevat, om te zetten naar stikstofoxiden, de basisgrondstof voor kunstmest.

Door het gebruik van een plasmareactor zou slechts eenvijfde nodig zijn van de energie die nodig is met de huidige, gangbare mestproductieprocessen. “Dit project komt voort uit mijn huidige ERC-beurs, waar we recordwaarden behaalden in plasma-gebaseerde stikstofoxideproductie versus de energiekosten die daartegenover stonden. Nu is het tijd om onze bevindingen in de praktijk te brengen door het reactorontwerp en diens prestaties te optimaliseren, te testen in de praktijk, maar ook aan te bevelen welke reactor geschikt is voor opschaling en mogelijke commercialisering”, aldus Bogaerts. In totaal worden er drie verschillende reactoren gebouwd en getest.

Op UAntwerpen wordt niet alleen onderzocht hoe plasmareactoren zijn in te zetten voor kunstmestproductie, maar ook voor bijvoorbeeld de synthese van groene waterstof. Dat is tevens een van de onderwerpen die in Nederland worden onderzocht in het eind vorig jaar geopende nieuwe plasmalab op de Brightlands Chemelot Campus in Sittard/Geleen.

Beeld: pabmap/Shutterstock