Lees verder
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert op 11 en 14 januari twee consultatiebijeenkomsten over het tijdelijk opschalingsinstrument waterstof via elektrolyse.
Redactie / Den Haag

Deze nieuwe subsidieregeling van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is bedoeld voor het stimuleren van de bouw van elektrolysers en de productie van groene waterstof.

Eerdere consultatierondes waren in januari 2021 en juni 2021. Daarbij werden reacties opgehaald van partijen die binnenkort een investeringsbeslissing nemen over het bouwen van een elektrolyser. Ook zijn er gesprekken geweest met de Europese Commissie over de goedkeuring binnen het Europese milieusteunkader.

Deze inbreng heeft geleid tot een aantal ontwerpkeuzes voor de regeling, die het EZK en RVO met ondernemers willen bespreken. De kernpunten van de regeling (onder voorbehoud) zijn:

  • Een subsidiebudget van € 250 miljoen;
  • De regeling wordt alleen opengesteld voor waterstofprojecten;
  • De regeling is eenmalig: er is één openstellingsdatum en één sluitingsdatum;
  • De regeling krijgt het karakter van een tender, d.w.z. inschrijven is vereist en alleen de beste projecten krijgen subsidie.

De regeling wordt naar verwachting in het eerste of tweede kwartaal van 2022 gepubliceerd, na goedkeuring door de Europese Commissie.

Kijk voor meer informatie bijbehorende documenten en aanmeldopties op de website van RVO Nederland.

Beeld: Corona Borealis Studio/Shutterstock